AKTUALNOŚCI

Zmien Piec akcja

Akcja Zmien Piec

Urząd Miejski Wrocławia rozpoczął kampanię społeczną Wrocław bez smogu, w ramach której realizowana jest akcja Zmień Piec.

podziękowanie dla WCS

Podziękowanie dla Wrocławskiego Centrum Seniora

Podczas jubileuszowej gali, 13.02.2020r. Wrocławskie Centrum Seniora otrzymało podziękowanie za wspieranie działalności od Klubu Seniora przy parafii pw. św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu.

Bronisław Cieślak

Oko w oko ze znanym aktorem

W Centrum Seniora, 24. lutego, gościł odtwórca roli Sławomira Borewicza w serialu „07 zgłoś się” - Bronisław Cieślak.

swing koncert

Muzyczny wieczór swingowy

Karnawałowy wieczór z muzyką swingową i jazzową w Przestrzeni Trzeciego Wieku 22.lutego.

warsztaty reżyserskie

Warsztaty z reżyserem Januszem Majewskim

W siedzibie WCS, przez trzy dni, sztuki reżyserskiej uczył pisarz, scenarzysta, prof. Janusz Majewski – rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej.

spotkanie z aktorem Bronisławem Cieślakiem

Spotkanie z aktorem Bronisławem Cieślakiem

Wrocławskie Filmowe Centrum Seniora zaprasza na spotkanie z Bronisławem Cieślakiem, które poprowadzi Stanisław Dzierniejko dyrektor naczelny Festiwalu Aktorstwa Filmowego 24.lutego, g.15:00.

Wrocław - miasto spotkań

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej. W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Budynek WCS