AKTUALNOŚCI

Złotnickie Centrum Spotkań

Złotnicki Klub Dyskusyjny

Różne oblicza terapii genowej. Zapraszamy na spotkanie Złotnickiego Klubu Dyskusyjnego 23.lutego o g. 17:00.

projekt Volodia

Pocztówka ze Lwowa

Wrocławski zespół Projekt Volodia zaprasza na koncert 7. marca o g. 18:00 w którym usłyszymy bogaty zbiór lwowskich piosenek.

Punkt Konsultacyjny

Mobilny Punkt Informacyjny

Bezpłatne konsultacje dotyczące wsparcia ze środków Unii Europejskiej i zasady ubiegania się o dotacje, 21.lutego od g. 12:00

tlusty czwartek

Tłusty Czwartek w Centrum Seniora

"Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła".

teatr Piesni kozła

TEATR PIEŚŃ KOZŁA

TEATR PIEŚŃ KOZŁA zaprasza na spektakle "Wojownik" oraz "Pieśni Leara" .

Walentynki w Biobliotekach

Zakochaj się w czytaniu

Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała się na tegoroczne Walentynki w wyjątkowy sposób w różnych oddziałach.

Wrocław - miasto spotkań

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej. W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Budynek WCS