Jak pokazują badania, większość osób po przejściu na emeryturę zamyka się w czterech ścianach, ogranicza kontakty społeczne, a jedynie 12% z nich regularnie wykonuje ćwiczenia fizyczne.

Akcja „Biblioteka 60+” ma na celu dostarczenie bibliotekom oraz instytucjom pracującym z seniorami, bezpłatnego egzemplarza książki „Żyj pełnią życia!”, która dotyczy utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej w wieku 60+.  

–  W ramach akcji „Biblioteka 60+” chciałbym dostarczyć fachową literaturę dotyczącą aktywnego życia w wieku senioralnym. Dostępność książek w bibliotekach pozwoli na szerszy dostęp do tej wiedzy – mówi Piotr Łącki, autor książki „Żyj pełnią życia”.

Pierwsze 60 bibliotek, które wypełnią formularz zgłoszeniowy, otrzyma bezpłatnie egzemplarz  książki „Żyj pełnią życia!”. W akcji „Biblioteka 60+”mogą brać udział również uniwersytety trzeciego wieku oraz instytucje zajmujące się pracą z seniorami. Aby wziąć udział w akcji wystarczy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: https://goo.gl/forms/AvQyWSxOg0yuFasp1

Istnieje również możliwość zgłoszenia do udziału w akcji biblioteki znajdującej się w Państwa okolicy. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki i uzyskać komplet danych niezbędnych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Akcja trwa do końca października 2017 roku.

Książki zostaną wysłane po zamknięciu zgłoszeń, najpóźniej na początku listopada 2017. Lista bibliotek biorących udział w akcji zostanie opublikowana na stronie zyjpelniazycia.pl

z