Salonik Literacki „Pociąg do Pióra”

Szanowni Państwo,
zapraszamy do lektury kolejnego, 84 Zeszytu Saloniku Literackiego. Salonik Literacki „Pociąg do Pióra” działający we Wrocławiu jednoczy ludzi kultury, w tym ludzi pióra z różnych stron Polski.
W sezonie 2017 - 2018 roku spotykamy się w każdy drugi czwartek każdego miesiąca w Klubie Osiedlowym PRZYSTAŃ ARTYSTYCZNA POŁUDNIE przy Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław – Południe ulica Komandorska 147 (niebieski pawilon handlowy, wejście obok punktu LOTTO) o godzinie 17:30.