Projekt dla seniorów "Seniorzy górą! - edukacja dla zdrowia, ciała i ducha"

źródło: organizator
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie wszystkich seniorów zamieszkałych na obszarach dwóch miast – Wrocławia oraz Kłodzka, w wieku powyżej 60 roku życia. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które wcześniej nie korzystały z zajęć dla seniorów. W zadaniu będą mogły wziąć udział zarówno osoby niepełnosprawne, jak i pochodzące z mniejszości kulturowych, czy zagrożone wykluczeniem społecznym. Terminy realizacji poszczególnych edycji projektu: I edycja lipiec – październik 2017, II edycja wrzesień – grudzień 2017. Aby zgłosić swój udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go pod adres szkolenia@twpwroclaw.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 71/ 373 57 97.

Dlaczego „EDUKACJA DLA ZDROWIA, CIAŁA I DUCHA”?

Edukacja zdrowotna jest procesem, w którym ludzie uczą się dbać o własne zdrowie. Zrozumienie kwestii związanych ze zdrowym stylem życia, tj: konieczność dbałości o dietę przy współwystępowaniu różnych problemów zdrowotnych, profilaktyka schorzeń, na które osoby starsze są szczególnie narażone, wiedza jak dbać o higienę psychiczną, a także świadomość wagi systematycznych ćwiczeń dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, jest kluczowe dla jakości życia i może odroczyć początek uzależniania się od opieki dostarczanej z zewnątrz, a także przyczynić się do zachowania jak najdłuższej samodzielności osób starszych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie nasz projekt „Seniorzy górą! – Edukacja dla zdrowia, ciała i ducha”. Ma on na celu stworzenie przestrzeni dla interakcji Seniorów i posłużyć wypełnieniu ich czasu wolnego poprzez edukację w zakresie najbardziej kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

W projekcie oferujemy:
MODUŁ I – DLA ZDROWIA. (56h):
 • „Seminarium z zakresu gerontologii – psychologiczne, zdrowotne i społeczne aspekty starzenia się”
 • „Edukacja dla serca – profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego”
 • „Nie daj się zaskoczyć jaskrze”
 • „Dieta dla Seniora oraz wsparcie dietetyczne z wykorzystaniem metod coachingowych”
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch – mój plan zdrowego trybu życia” – o wpływie naszej kondycji psychicznej na zdrowie i o technikach relaksacji
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • „Skuteczna fizjoterapia”
MODUŁ II – DLA CIAŁA (48h):
 • „Gimnastyka dla zdrowia kręgosłupa”
 • „Przez taniec do zdrowia – choreoterapia”
MODUŁ III – DLA DUCHA (48h):
 • „Psychologia pozytywna – czym jest i jak ją wykorzystać”
 • „Automotywacja czyli co zrobić żeby się „chciało chcieć”
 • “Wywiad motywujący – o tym jak motywować innych”
 • „Fit umysł – ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację i kreatywność”
Ponad to, każdy uczestnik odbędzie 4 godziny edukacyjne konsultacji z wybranej przez siebie tematyki, mieszczącej się jednak w zakresie tematyki realizowanej na warsztatach.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 o godzinie 16:00 w budynku Towarzystwa Wiedzy Powszechnej przy ul. Wagonowej 1 we Wrocławiu.
Aby zgłosić swój udział w spotkaniu wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij go pod adres szkolenia@twpwroclaw.pl lub zadzwoń do nas pod numer telefonu 71/ 373 57 97.
Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2017.
 
Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym  przez Fundację PZU.
 
Termin: 
27.06.2017 (wtorek), 16.00
Galeria Dni Seniora: 
false
Tagi: