Konkurs poetycki pt. „W ramionach Odry moje życie płynie”

źródło: organizator

Koło Literatów Polskich im. Zb. Herberta Oddział we Wrocławiu i Wrocławskie Centrum Seniora serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konkursie poetyckim, organizowanym w ramach Dni Seniora Wrocław 2017. Prace konkursowe w czterech egzemplarzach (od 3 do 5 wierszy, o łącznej ilości do 90 wersów, podpisane godłami (w środku koperta z nazwiskiem, imieniem i adresem) należy przesyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. na adres: Anna Paciorek Koło Literatów Polskich im. Zb. Herberta, ul. Grabiszyńska 315/72, 53-236 Wrocław z dopiskiem – Konkurs na Dni Seniora Wrocław 2017
---
Aneks do ogłoszonego konkursu pt. „W ramionach Odry moje życie płynie”.
Osoby spoza Wrocławia/Dolnego Śląska mogą wziąć udział w konkursie wysyłając wiersze o swoim mieście, miejscowości. Będzie to druga kategoria konkursu.
---
Jury w składzie: Przewodnicząca - Elżbieta Anna Kołodziejczyk – poetka, piosenkarka, kompozytorka; z ramienia WCS Ilona Zakowicz - kulturoznawczyni, gerontolożka, doktorantka w Instytucie Pedagogiki UWr, koordynatorka działań w zakresie polityki informacyjnej i kontaktu z mediami we WCS; z ramienia Katolickiego Klubu Literackiego „ ŹRÓDŁO” - Zofia Fajkowska prezes klubu i poetka; z ramienia Saloniku Literackiego „Pociąg do Pióra” – Eliza Danilczuk; z ramienia Koła Literatów Polskich im. Zb. Herberta Oddział we Wrocławiu Anna Paciorek - kanclerz i poetka oraz Bronisław Wojciechowski- wicekanclerz i poeta. Jury będzie zwracało uwagę przede wszystkim na walory artystyczne nadesłanych utworów (świeżość i oryginalność metafor oraz pomysłów poetyckich, prawda przeżycia, kompozycja, spoistość zestawów, klarowność własnego języka i stylu etc.).
Po szczegółowe informacje na temat idei oraz warunków uczestnictwa w konkursie adresowanym do debiutantów, poetów nieznanych bądź mało znanych - należy się zwracać do:
a) koordynatora jury – Anny Paciorek, tel. 604 540 354, mail: herbertiada.wroc@wp.pl
b) ze strony Wrocławskiego Centrum Seniora: Ilona Zakowicz– tel. 71 772 49 13, mail:wcs.zakowicz@gmail.com
Ogłoszenie wyników konkursu przez Jury, nastąpi w dniu 2 października 2017 r. o godz. 16:00, z udziałem Elżbiety Anny Kołodziejczyk, podczas spotkania poetycko-muzycznego we Wrocławskim Centrum Seniora, pl. Dominikańskim 6, sala 210.
Przewidywane jest wydanie, jako pokłosia po konkursie, antologii (po ogłoszeniu wyników i wyrażeniu pisemnej zgody przez uczestników). W zależności od ilości chętnych i ustaleniu kosztów wydania antologii, warunkiem udziału w antologii będzie wpłacona na ten cel zaliczka. Minimalna ilość zakupu antologii to trzy egzemplarze. W antologii mają prawo zamieścić swoje wiersze członkowie Jury. Każdy będzie miał taką samą ilość miejsca w antologii.

Termin: 
01.07.2017 (sobota), 8.15 to 31.08.2017 (czwartek), 20.15
Galeria Dni Seniora: 
false
Tagi: