Punkty konsultacyjne prowadzone bezpłatnie we Wrocławskim Centrum Seniora

bezpłatne punkty konsultacyjne - logotyp

Wszystkie konsultacje i spotkania są bezpłatne. Odbywają się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, w wyznaczonych terminach i salach, według poniższego grafiku. Zapraszamy!

 

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM
Ewa Hryncewicz, psycholog
Terminy konsultacji: 
każdy czwartek, godz. 13:00-14:30, pok. 15
 
Spotkajmy się i porozmawiajmy:
- o Twoich osiągnięciach i planach na przyszłość,
- o tym, co chciałbyś zmienić w swoim życiu,
- czujesz smutek po stracie bliskiej Ci osoby i chciałbyś o tym opowiedzieć,
- zależy Ci na tym, aby poprawić relacje z bliskimi.
Obowiązują zapisy u Elżbiety Iwańskiej - tel. 71 772 49 40
 
 
 
PORADY PODOLOGICZNE
Joanna Stasiorczyk, podolożka
Terminy konsultacji:
drugi poniedziałek miesiąca, godz. 9:00-10:30, s. 28
Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wszelkich schorzeń stóp, ich powstawania, leczenia i zapobiegania. 
Obowiązują zapisy u prowadzącej: tel. 502 783 177
 
 
 
KONSULTACJE KOMPUTEROWE 
wolontariusze - uczniowie Gimnazjum nr 29
Terminy konsultacji:
wtorek, godz. 13:35 lub 14:30 (w zależności od dyspozycyjności wolontariuszki)
środa, godz. 14:30
czwartek, godz. 13:40
czwartek, godz. 14:00
obowiązują zapisy:
UWAGI:
1. Osoby zapisujące się na konsultacje, prosimy o zabranie własnego sprzętu (laptopa, tabletu, telefonu komórkowego, itp.). 
2. Jedno spotkanie trwa maksymalnie 45 minut.
 
 
 
PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE PORAD KONSUMENCKICH
Małgorzata Miś
Terminy:
czwarty czwartek miesiąca, godz. 11:00, s. 28
Obowiązują zapisy u Elżbiety Iwańskiej - tel. 71 772 49 40
 
 
 
DYŻURY DORADCY UM WROCŁAWIA ds. SENIORÓW 
dr Walentyna Wnuk
Kontakt: 
tel. 71 7724935, pokój 21
Terminy:
środy; szczegółowe terminy do ustalenia telefonicznie
 
 
 
PORADNICTWO Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ
Pani Elżbieta Gorgoń - wieloletni pracownik socjalny MOPS
Zapisy: Elżbieta Iwańska, tel. : 71-772 49 40
Informacje z zakresu ustawy o pomocy społecznej: sposoby na uzyskanie świadczenia pieniężnego z MOPS, świadczenia dla osób niepełnosprawnych, pomoc usługowa, dodatek mieszkaniowy, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, świadczenia rodzinne i rodzaje dokumentów wymaganych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o st. Niepełnosprawności w celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Porady udzielane są również w języku migowym. 
UWAGA: Obowiązują zapisy u Elżbiety Iwańskiej - tel. 71 772 49 40
 
 
 
PORADY W ZAKRESIE DIETETYKI
Pani Magdalena Szyszka
Zapisy:
tel. 697 310 366

Porady dietetyka w zakresie prawidłowego żywienia i zapobiegania różnego typu schorzeniom.

 

DYŻUR KLUBU SENIORA PODRÓŻNIKA
Pani Teresa Szewioła 
Terminy:
drugie czwartki miesiąca, godz. 11:00-13:00, sala 28

 

DYŻURY WROCŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW
ZAPISY: 
tel. 71 7724935, pokój 21
 
Najbliższy dyżur 13 stycznia 2017:  Maria Bierska i Barbara Szkup
 
Członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów i zakres ich kompetencji zawodowych:
Maria Bierska – doradztwo dotyczące mediów i przekazu informacyjnego;
Barbara Szkup - terapia osób starszych;
Elżbieta Góralczyk – doradztwo w zakresie mieszkalnictwa, transportu i infrastruktury;
Marek Foriasz – doradztwo dotyczące spraw mieszkaniowych i mieszkaniowo-prawnych, wsparcie osób wykluczonych: bezdomnych, bezrobotnych, po 65 r.ż.; zagrożenia wynikające z umów o dożywocie i hipoteki odwróconej;
Dominik Golema – doradztwo w zakresie dialogu społecznego i współpracy z NGO;
Elżbieta Gorgoń – doradztwo socjalne oraz Pomoc Społeczna; porady w języku migowym;
Robert Pawliszko – doradztwo i pomoc w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; aktywizacja seniorów;
Ewa Rzewuska – doradztwo w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej (wycieczki krajoznawcze; promocja Dolnego Śląska); 
Kazimierz Szyszka – wsparcie osób niesłyszących;
Andrzej Maria Turkiewicz – doradztwo w zakresie kultury, bezpieczeństwa i promocji zdrowia;
Michalina Witczak – pomoc osobom ubogim, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc osobom starającym się o orzeczenie o  niepełnosprawności;
Walentyna Wnuk  – doradztwo w zakresie edukacji ustawicznej w placówkach 
senioralnych, doskonalenia animatorów środowisk senioralnych, edukacji międzypokoleniowej;
Małgorzata Zawada - radna Wrocławia, doradztwo w zakresie kultury, komunikacji społecznej, rekreacji, edukacji samorzadowej;
Maria Zawartko - doradztwo dotyczace działań integracyjnych i międzypokoleniowych; edukacji, kultury.
 
 

PUNKT PORAD PRAWNYCH 
Pan Włodzimierz Konarski - radca prawny
Polski Komitet Pomocy Społecznej
UWAGA! Porady prawne odbywają się w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej , ul. Duboisa 11/13, I piętro
Kontakt: tel. 71 723 76 52  669 568 455

 

Kategoria: 
Galeria Dni Seniora: 
false