Jubileuszowych niespodzianek w nowej formule c.d.

fot. Tadeusz Wilk
Druga uroczystość, poświęcona dokonaniom doktor Wnuk, miała miejsce w piątek 26 lutego we Wrocławskim Centrum Seniora. 
Jej wspaniały jubileusz 50-lecia pracy zawodowej, stał się okazją do zainaugurowania cyklu otwartych seminariów dla liderów organizacji senioralnych i osób zajmujących się sprawami ludzi w wieku późnej dorosłości. W związku z tym święto doktor Wnuk odbyło się podczas seminarium pt. „Historyczna perspektywa działań senioralnych we Wrocławiu”. Prowadzący spotkanie, Ewa Rapacz i Robert Pawliszko, zapowiedzieli je jako pierwsze tego typu i podkreślili wielką radość z faktu, iż nową formułę spotkań we Wrocławskim Centrum Seniora, otwiera doktor Walentyna Wnuk.
Ewa Rapacz, niestrudzona pomysłodawczyni wielu imprez we Wrocławskim Centrum Seniora, liderka grupy senirorów o-CAL-eni, podkreśliła, że wśród wielu ludzi, których wkład pracy jest bezcenny w pozytywne przekształcanie myślenia o starzeniu i starości, na szczególne wyróżnienie zasługuje doktor Wnuk.
Robert Pawliszko z kolei, nie tylko jako kierownik WCS, ale przede wszystkim orędownik działań i inicjatyw skierowanych do środowisk senioralnych, wskazał na wyjątkowe zaangażowanie pani Walentyny w edukację i mobilizację do aktywności wrocławskich seniorów, o czym w pełni dowodzi jej biografia.
W oparciu o wizualną prezentację wspomnień działań senioralnych we Wrocławiu, prelegentka w osobie Walentyny Wnuk, jak często sama podkreśla „…od zawsze zajmująca się sprawami ludzi starszych”, przedmiotem seminarium uczyniła trzy obszary zagadnień. W perspektywie historycznych zmian we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, jakie przeżyła i notuje w swej biografii zawodowej oraz prywatnej, wspomnienia oparła o założenie stymulacji i mobilizacji do aktywności wrocławskich seniorów; profilaktykę gerontologiczną (kampanie edukacyjne i społeczne oraz aktywizację środowiskową i poradnictwo); postulowanie zmian w polityce społecznej.
Uczestnicy seminarium: przyjaciele, współpracownicy oraz reprezentanci środowisk senioralnych, w tym klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i grup działających we Wrocławskim Centrum Seniora (Panie Niespodzianki, Kreatywni, o-CAL-eni), przedstawiciele urzędów i instytucji, oprócz części oficjalnej, mieli okazję osobiście podziękować i złożyć gratulacje doktor Wnuk. Uroczystość ubarwił poczęstunek z jubileuszowym tortem na czele oraz muzyczna oprawa, w której wystąpili: Jarosław Zawartko (wykonał „Uliczkę” i „Gdybym był bogaczem”) oraz Młodzieżowa Akademia Musicalowa z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prezentująca się zarówno śpiewająco, jak i tanecznie (z programem: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Nie ma jak pompa”, „Wolność”, „Do grającej szafy grosik wrzuć”).
Prelegentka i jubilatka w jednej osobie, jak i zaproszeni goście, wspaniale bawili się przy repertuarze bliskim im wszystkim, sentymentalnym i nawiązującym do wielu wspomnień i ważnych życiowych chwil, do których z pewnością zaliczy się także piątkowy wieczór.
Biograficzne spotkania, w konwencji tego lutowego, w formule gawędy, splataniu się życia zawodowego z osobistym, zgodnie z zamierzeniem organizatorów, znajdą się w kalendarzu wydarzeń Wrocławskiego Centrum Seniora na stałe.
 
O uroczystości 24 lutego w Nowej Rudzie: czytaj i oglądaj tutaj
Kategoria: 
Galeria Dni Seniora: 
false
Tagi: