Tytuł PRZYJACIEL SENIORÓW

fot. Ilona Zakowicz

Wrocławskie Centrum Seniora i członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów zapraszają do zgłaszania kandydatur indywidualnych lub organizacji/firm do uzyskania Tytułu PRZYJACIEL SENIORÓW.

Celem programu pn. „Przyjaciel Seniorów” jest wyłonienie zwycięzców, podmiotów, które:

- realizują projekty zmierzające do poprawy sytuacji i jakości życia Seniorów,

- promują  inicjatywy związane z działaniami na rzecz Seniorów,

- propagują w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu Seniorów,

- podejmują współpracę z innymi podmiotami na rzecz działań pro senioralnych.

Kapituła przyzna Tytuł i 5 statuetek na posiedzeniu 12 września br. Zostaną one uroczyście wręczone podczas inauguracji tegorocznych obchodów Dni Seniora, 15 września (piątek).

Aby wziąć udział we współzawodnictwie o ten zaszczytny TYTUŁ należy do 5 września 2017 r. wypełnić Formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej. Dokumenty prosimy o przesyłanie na adres pocztowy Organizatora: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Proszę o dopisek:  dotyczy Programu „Przyjaciel Seniorów”. Wymagany Formularz należy uzupełnić o dokumentację uzasadniającą wyróżnienie. Dokumenty przesłane drogą mailową wymagają własnoręcznego podpisu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem poniżej. 

Informacje na temat programu: Jolanta Podsiadło, tel. 71- 772-49-35.

Regulaminem i Formularz zgłoszeniowy poniżej. 


Kategoria: 
Załącznik: 
Galeria Dni Seniora: 
false
Tagi: