Wydarzenia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach od 10 do 18 czerwca

źródło: organizator
Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach przez najbliższe dwa tygodnie. W programie spacery, wykłady, warsztaty dla dorosłych i dzieci! W Muzeum Narodowym będzie można posłuchać o Cranachu, podążyć śladami Kościuszki, natomiast w Muzeum Etnograficznym nauczyć się będzie można monodii, poznać romską tradycję mówioną. Z kolei w Pawilonie Czterech Kopuł, przy okazji nowej wystawy czasowej, będzie można spotkać się z Romuldem Kuterą. Więcej informacji: www.mnwr.art.pl
 
10.06, g. 10:30
Tadeusz Kościuszko na obrazach i medalach kolekcji
spacer interaktywny z Grzegorzem Wojturskim
To jedyny w swoim rodzaju spacer interaktywny po Muzeum Narodowym szlakiem kościuszkowskim. Prowadzący zaprezentuje uczestnikom obrazy i medale poświęcone Tadeuszowi Kościuszce.
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 
 
10.06,
g. 10:00–13:00, 14:00–17:00
Modalność bez tajemnic – muzyka tradycyjna i dawna
warsztaty wokalne prowadzone przez Julietę González-Springer
Chorał gregoriański, polifonia średniowieczna i renesansowa oraz europejska muzyka tradycyjna opierają się na tych samych korzeniach: modalności. Dźwięki „żyjące” w tym świecie wprowadzają nie tylko w dawne czasy, ale kierują do szczerości i naturalności, które emanują z pieśni i tekstów tradycyjnych.
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych śpiewem modalnym, monodią średniowieczną oraz muzyką tradycyjną. Skierowane są zarówno do amatorów, jak i zawodowych muzyków. Zajęcia złożą się z dwóch części:
1. pracy nad techniką prawidłowej emisji głosu oraz znalezieniem
własnego głosu;
2. wprowadzeniem w modalność na bazie repertuaru jednogłosowego,
średniowiecznego oraz utworów wokalnych tradycyjnych z Hiszpanii i Włoch (religijnych i świeckich).
Julieta González-Springer – śpiewaczka, dyplomowana w dziedzinie muzyki średniowiecznej w Centrum Muzyki Dawnej w Genewie. Uczestniczyła w projektach muzyki średniowiecznej w Fondation Royaumont (Francja) pod kierownictwem Katariny Livljanić (Dialogos) oraz Laurence Brisset (De Caelis). Specjalizuje się też w repertuarze wokalnym tradycyjnym z kręgu muzyki iberoamerykańskiej.
Opłata: 120 zł
Zapisy: tel. 71 344 33 13, muzeum@muzeumetnograficzne.pl
Miejsce: Muzeum Etnograficzne
 
10.06, g. 16:00
Spotkanie z artystą. Romuald Kutera
Wstęp z biletem
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł
 
10.06, g. 13:00
Protestancki i katolicki Cranach
wykład Beaty Lejman
Słuchacze dowiedzą się więcej o osobie i twórczości Lucasa Cranacha Starszego – jednego z najważniejszych malarzy niemieckiego renesansu. Artysta ten tworzył w początkowym okresie kształtowania się ruchu reformacyjnego w krajach niemieckich. Choć przyjaźnił się z Marcinem Lutrem, malował także na potrzeby katolickich zleceniodawców.
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 
11.06, g. 11.00
Dadaizm, czyli przesuwanie granic sztuki
wykład Aleksandry Paterman
Absurdalny dowcip, drwina, kolaż i ready made. Wykład przybliży podstawowe założenia dadaizmu, nurtu dążącego do stworzenia antysztuki pozbawionej wszelkich norm i zasad, zrywającej z tradycją, zmierzającej do pełnej swobody wyrazu artystycznego.
Wstęp wolny
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

17.06, g. 12:00
Swego nie znacie. O epitafiach w katedrze wrocławskiej
wykład Jadwigi Jasińskiej-Sadury
Prelegentka zaprezentuje wybrane epitafia z różnych epok (od średniowiecza do współczesności) znajdujące się we wrocławskiej katedrze. Podczas wykładu zostaną omówione ich cechy stylowe oraz treści symboliczne. Publiczność pozna życiorysy wybranych zmarłych upamiętnionych w najważniejszej świątyni miasta.
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 
17.06, g. 13:30
Tadeusz Kościuszko w oczach współczesnych (XVIII w. i pocz. XIX w.)
wykład Izabeli Trembałowicz-Chęć
Tadeusz Kościuszko niewątpliwie znacznie wyprzedzał czasy, w których przyszło mu żyć. Jak był postrzegany przez współczesnych? Co o nim sądzili politycy w kraju i za granicą, jak go widzieli przedstawiciele magnaterii, szlachty, uboższe warstwy społeczne?
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

18.06, g. 12:00
Sztuka współczesna w Polsce wykład Iwony Gołaj
Prelegentka opowie o sztuce aktualnej w Polsce. Na podstawie twórczości wybranych artystów starszego i młodszego pokolenia – Edwarda Dwurnika, Natalii Lach-Lachowicz, Wilhelma Sasnala, Pawła Althamera – spróbuje ukazać różnorodność i wielowątkowość polskiej sztuki współczesnej.
Wstęp z biletem za 5 zł
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Zajęcia dla dzieci
10.06, g. 11:00
Tworzona wciąż od nowa. Nacht-Samborski warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6–10 lat
Obserwacja – analiza – tworzenie. Tak wygląda proces powstawania dzieła. Podczas zajęć uczestnicy po raz kolejny staną się artystami, tym razem zajmą się malarstwem olejnym, tworząc martwe natury.
Prowadzenie: Beata Stankiewicz-Szczerbik
Wstęp wolny
Zapisy: tel. 71 712 71 81, edukacja.pawilon@mnwr.art.pl
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł
 
11.06, godz. 12:00
Letnie pejzaże nićmi malowane
zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6–12 lat
Dzieci odbędą spacer po galeriach muzeum, by przyjrzeć się wybranym przykładom malarstwa pejzażowego. Skoncentrują się na letnich widokach górskich i nadmorskich, a później wyczarują przy użyciu włóczek i nici własne pejzaże zapowiadające wakacyjne przygody.
Prowadzenie: Michał Pieczka
Wstęp wolny
Zapisy: tel. 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.pl
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 
18.06, g. 12:00
Spotkanie z romską tradycją mówioną zajęcia rodzinne
Podczas spotkania będzie można poznać historię języka i dialektów romani, przypowieści i przysłowia oraz wiersze romskiej poetki Papuszy – w oryginale i polskim przekładzie.
Prowadzenie: Robert Bladycz
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Etnograficzne
 
Więcej informacji: www.mnwr.art.pl
Termin: 
10.06.2017 (sobota), 10.30 to 18.06.2017 (niedziela), 14.00
Kategoria: 
Galeria Dni Seniora: 
false
Tagi: