„Bezpłatne badania kontrolne dla Seniora”

Centrum Medyczne Synexus - Partner Wrocławskiej Karty Seniora, Złoty Partner Dni Seniora - prowadzi wiele bezpłatnych badań kontrolnych, takich jak:
*Lipidogram, kreatynina, hemoglobina glikowana, glukoza, densytometria - u pacjentów powyżej 40 roku życia, którzy leczą się na cukrzycę.

c

Cukrzyca jest schorzeniem, w którym poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki, ponieważ organizm nie jest w stanie we właściwy sposób tego poziomu kontrolować. Wysoki poziom cukru we krwi może powodować poważne problemy zdrowotne, które mogą prowadzić do uszkodzeń oczu, nerek i nerwów. U osób z cukrzycą może również występować wyższe ryzyko zawału serca lub udaru, wysoki poziom cukru może także okazać się śmiertelny dla organizmu, jeśli chory nie otrzyma odpowiedniej pomocy medycznej.

*Morfologia, glukoza , lipidogram , kreatynina – dla pacjentów pełnoletnich, którzy przeszli zawał, udar serca, zabiegi na sercu, lub na tętnicach obwodowych.

Synexus

Serce i układ krwionośny dostarczają krew do każdej komórki naszego ciała poprzez sieć naczyń krwionośnych. Prawdopodobieństwo problemów z naczyniami krwionośnymi zwiększa się wraz z wiekiem, jest również wyższe u osób, które miały w rodzinie przypadki chorób naczyniowych lub chorób serca, u osób ze schorzeniami mającymi wpływ na pracę serca lub naczyń krwionośnych (jak np. wysokie ciśnienie, cukrzyca lub wysoki cholesterol), a także u osób z przebytym zawałem lub udarem, palących lub otyłych.

Zapisy na bezpłatne konsultacje lekarskie – dla osób, które leczą się na reumatoidalne zapalenie stawów.

Synexus

Kości i stawy są częścią naszego układu mięśniowo-szkieletowego i stanowią dla ciała podstawę do poruszania się. Staw jest elementem układu kostno-stawowego, w którym co najmniej dwie kości łączą się ze sobą i podtrzymywane są mięśniami i ścięgnami. Przykładem stawu jest kolano. W kościach i stawach mogą rozwijać się bolesne schorzenia, takie jak artretyzm, osteoporoza, zapalenia ścięgien, łuszczycowe zapalenie stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów.

Synexus

Szczepienia ochronne przeciwko chorobom układu oddechowego - dla osób powyżej 65 roku.

Szczepionka wzmacnia układ odpornościowy „ucząc” organizm walczyć z wirusem. Szczepionka to preparat zawierający żywe, osłabione lub martwe drobnoustroje, bądź ich fragmenty, wprowadzona do organizmu powoduje, że układ immunologiczny wytwarza przeciwciała, których zadaniem jest eliminacja wirusów groźnych dla naszego organizmu. Choroby zakaźne u osób w podeszłym wieku często mają ciężki przebieg i wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań i zgonu. Szczepienia ochronne są najlepszą metodą zapobiegania chorobom wywołanym przez wirusy i bakterie.

Wszystkie badania są całkowicie BEZPŁATNE, pacjent otrzymuje wyniki swoich badań do domu. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU KLINICZNEGO, w ramach którego pacjent może skorzystać z nowoczesnej terapii, opieki lekarskiej, zwrot kosztów dojazdu.

Na badania można się zapisać korzystając z infolinii Centrum Medycznego Synexus: tel. 71 722 44 72 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00)

Synexus