Bezpłatne szczepienia p/grypie!
Ze szczepienia mogą skorzystać mieszkańcy Wrocławia w wieku 65+.
---
Gdzie: w Przychodni Kozanów
ul. Dokerska 9
tel. do rejestracji: 71 373 88 42, 71 373 84 13
---
Gdzie: Przychodni Stabłowice
ul. Stabłowicka 125
tel. 71 354 31 69, 71 354 01 19.

Szczepienia