CAL - Centrum Aktywności Lokalnej


Nowe Centrum Aktywności Lokalnej na mapie Wrocławia

Biblioteka, wielofunkcyjne sale dostępne dla mieszkańców, siedziba rady osiedla, Klub Seniora, świetlica dla dzieci oraz kluby tematyczne np. szachowy, brydżowy czy pracownia plastyczna – m.in.