Ideą cyklicznych spotkań Grupy Dialogu Społecznego ds. seniorów są diagnoza i wymiana doświadczeń dotyczących jakości i komfortu życia, funkcjonowania i kondycji oraz bezpieczeństwa seniorów w środowisku dużego miasta, jakim jest Wrocław. Zaproszenia na spotkania kierowane są przede wszystkim do seniorów oraz osób zainteresowanych jakością życia osób starszych we Wrocławiu i jej stałą poprawą. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest dobra komunikacja i dialog pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta, a w szczególności samymi seniorami. 

Tematem przewodnim spotkania 5 lipca byli Seniorzy w komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.
W dyskusji uczestniczył Krzysztof Balawajder, prezes MPK.

Miejsce: WCRS – Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, sala konferencyjna nr 27.

Grupa Dialogu Społecznego ds. seniorów
 

Grupa Dialogu Społecznego ds. seniorów

GDS