JJP

Zaangażowany jest społecznie jako wolontariusz w działalność statutową Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Porozumienie Wschód-Zachód. ”


Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia związanych z prowadzeniem Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu, Szkołą Języka i Kultury Polskiej „Polonus” i programu im. Królowej Jadwigi „Kultura i Historia Polski”.


Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla oraz radnego Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec we Wrocławiu. Jest prezesem Wrocławskiego Klubu Kolarskiego i działaczem Polskiego i Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.