AZ

Jest profesorem zwyczajnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Z wykształcenia psycholog i pedagog, a z zamiłowania poeta i tłumacz. Zajmuje się m.in. psychologią religii, gerontologią społeczną oraz pedagogiką starzenia się i starości.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wyróżniony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa polskiego.

Otrzymał też honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” .

Jest pomysłodawcą i redaktorem naukowym pięciotomowej Encyklopedii Starości, Starzenia się i Niepełnosprawności.