AG

Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Koalicyjny Klub Obywatelski, Pracuje w komisjach: Sportu i Rekreacji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, do spraw Polityki Senioralnej.