RT

Nauczyciel historii, społecznik, związkowiec i samorządowiec.

W latach 80-tych zaangażowany w działalność niepodległościową. Dziś jego priorytetem jest w szczególności wspieranie rodzin wielodzietnych i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów.


Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, medalem Zasłużony dla Wrocławia oraz Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.


Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Jego pasją są książki, wśród których szczególne miejsce zajmuje tematyka numizmatyczna, z zakresu której jest ekspertem i biegłym sądowym.