MW

Emerytowana nauczycielka, społeczniczka działająca na rzecz integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej Seniorów.

Angażuje się w inicjatywy aktywizujące społecznie, kulturalnie i intelektualnie wrocławian 60+.

Prowadzi działalność poprawiającą sytuację materialną seniorów, w tym pracuje nad rozwiązaniami poprawiającymi komfort życia starszych ludzi.