Protokół z XXVII posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów