Image
RADA SENIORÓW

Wrocławska Rada Seniorów II kadencji

Znamy już skład nowej Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji. Tworzy ją 14 osób. Członkowie WRS działać będą społecznie przez 4 lata, realizując miejską politykę senioralną i nadając jej nowe kierunki.

Wrocławską Radę Seniorów II kadencji tworzy 14 osób. 8 z nich to przedstawiciele środowisk senioralnych, wybrani zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, trzy kolejne to osoby wskazane przez prezydenta miasta Jacka Sutryka. Kolejnych trzech członków wyłonionych zostały przez przewodniczącego Rady Miejskiej.

POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW
Wrocławska Rada Seniorów została powołana celem reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Wrocław. W głównym nurcie zainteresowania Rady jest rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz aktywności najstarszych mieszkańców Wrocławia.
Od wielu lat misją WRS jest opiniowanie, doradzanie i wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób starszych.

MIASTO PRZYJAZNE SENIOROM
Miasto Wrocław, cieszy się opinią miasta wielu pokoleń, w tym przyjaznego seniorom. Stolica Dolnego Śląska, wyróżniona mianem Miasta w Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu się przez Światową Organizację Zdrowia, od wielu lat realizuje program senioralny, który przyczynia się do tego, że grupa społeczna 60+ jest jedną z najbardziej widocznych na tle innych miast Polski. Instytucją, która realizuje misję aktywizacji i pomocy seniorom jest właśnie Wrocławskie Centrum Seniora (pl. Dominikański 6).
W WCS właśnie realizuje się popularny projekt, w ramach którego bezpłatnie wydaje się srebrną, złotą i szmaragdową Kartę Seniora, która uprawnia do korzystania z wielu przywilejów dla osób w dojrzałym wieku. Tu powstała idea wielkiego dorocznego świętowania osób w jesieni życia -  Dni Seniora Wrocław.

Wrocławska Rada Seniorów, współpracująca z Radą Miejską Wrocławia i  Prezydentem Wrocławia, jest kontynuatorką działań trzech poprzednich Rad. Doświadczenia Wrocławia w tym zakresie sięgają roku 2009, kiedy to Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia powołano jedną z pierwszych w Polsce Rad ds. Seniorów, którą później przemianowana została na Wrocławską Radę Seniorów.

I POSIEDZENIE WROCŁAWSKIEJ RADY W NOWEJ KADENCJI

13 sierpnia 2019 r., we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się  pierwsze posiedzenie nowo ukonstytuowanej  Wrocławskiej Rady Seniorów (WRS).  W obecnej kadencji 2019 – 2023 do prezydium, w głosowaniu,  zostali wybrani:


Jerzy Lesicki – przewodniczący
Marek Ferenc – z-ca przewodniczącego
Agata Gwadera – Urlep – z-ca przewodniczącego
Grażyna Lange – z-ca przewodniczącego
Robert Pawliszko – sekretarz

Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad na posiedzeniu przedstawiony został zakres działania WRS oraz najbliższe sprawy organizacyjne. Członkowie WRS ustalili termin posiedzenia Kapituły konkursu o tytuł "Przyjaciela Seniorów". Szacowne grono podczas posiedzenia Kapituły, jak w ubiegłych latach, już po raz czwarty, wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów pięcioro, którzy otrzymają kryształową statuetkę i zaszczytny Tytuł „Przyjaciela Seniorów”.
Członkowie rady dyskutowali również o  uczestnictwie w nadchodzących Dniach Seniora.


Posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów odbywać się będą w każdy trzeci czwartek miesiąca. Powakacyjne spotkanie zostało zaplanowane na 11 października br. Wszyscy wrocławianie, którzy zechcą porozmawiać z nowowybranymi członkami Rady, zapraszani są po obradach w godz.: od 14-15.30.  Dwóch członków WRS będzie pełniło dyżur w pokoju 21. Jako pierwsi przyjmą zainteresowanych Michalina Witczak i Elżbieta Gorgoń.
 

WRS

Załącznik Rozmiar
Wrocławska Rada Seniorów II kadencji.pdf 90.75 KB