Skład

Skład czwartej kadencji Wrocławskiej Rady Seniorów zostanie ogłoszony do końca I kwartału 2019 roku. Proces powoływania jest na etapie procedowania.

 

WRS