se

Szkoła Edukatorów jest nowym projektem Wrocławskiego Centrum Seniora   

W styczniu 2018 roku we Wrocławskim Centrum Seniora zainaugurowany został projekt Szkoła Edukatorów, będący odpowiedzią na potrzeby
i oczekiwania seniorów biorących udział w dotychczasowych edycjach Miasta Pokoleń. 

W pierwszym cyklu szkoleniowo-warsztatowym, zorganizowanym na przełomie stycznia i lutego 2018 r., udział wzięło 15 seniorek – edukatorek,
prowadzących warsztaty i prelekcje we wrocławskich szkołach, w ramach realizacji projektu Miasto Pokoleń. 

Miasto Pokoleń
Miasto Pokoleń to program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się. Nauczyciele z placówek oświatowych,
każdego szczebla, we współpracy z seniorami podejmują w nim działania edukacyjne skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży
w stosunku do osób starszych, promowaniu pozytywnego wizerunku starości, budowaniu więzi międzypokoleniowych.
Koordynatorką projektu realizowanego we WCS jest mgr Beata Koczańska.

Szkoła Edukatorów 
W pierwszej Edycji Szkoły Edukatorów zrealizowano 5 szkoleń, które poprowadziły:  dr Walentyna Wnuk, dr Bogna Bartosz, mgr Kamila Polańska – Wasik
oraz mgr Ilona Zakowicz. Tematyka spotkań dotyczyła dwóch obszarów: specyfiki pracy z dziećmi oraz problematyki gerontologicznej.
Wśród tematów spotkań wymienić można między innymi:
- Stereotypy i potencjały starości, 
- Starość jako faza rozwoju człowieka, 
- Komunikacja z dziećmi i młodzieżą,
- Skrzynka narzędziowa” czyli metody i techniki aktywizacji dzieci i młodzieży. 
Koordynatorką Szkoły Edukatorów jest mgr Ilona Zakowicz 

Zainteresowanie Szkołą Edukatorów było tak duże, że edukatorki poprosiły o jej kontynuację. 
We Wrocławskim Centrum Seniora trwają przygotowania do drugiej edycji Szkoły Edukatorów,
w której udział wezmę osoby zainteresowane międzypokoleniową działalnością edukacyjną.
Kolejny cykl zaplanowany został na marzec 2018 r. 

se   szkoła edukatorów


Drugi cykl „Szkoły Edukatorów”
(kwiecień - czerwiec 2018 r.),  (godz. 11.00 - 12.30)
Planowane terminy spotkań:
24.04, 8.05, 22.05, 29.05, 5.06


Proponowane tematy:
- Starość w zwierciadle refleksji seniorów.
- Przygotowanie i realizacja zajęć dla dzieci: etap przedszkolny.
- I i II etap edukacyjny.
- Starość może być piękna – czyli jak zachować radość życia do późnej starości.
- Asertywność i umiejętność pracy w grupie.
 

se   szkoła edukatorów

12 czerwca 2018 r. zakończyliśmy II cykl Szkoły Edukatorów, 
trwający od kwietnia do czerwca. Serdecznie dziękujemy wszystkim edukatorkom i edukatorom za udział w wykładach,
warsztatach, dyskusjach. Do II edycji Szkoły Edukatorów zgłosiło się 20 uczestników tworzących międzypokoleniową grupę.

III edycja Szkoły Edukatorów zaplanowana została na jesień, serdecznie zapraszamy.

szkoła edukatorów

Bliższe informacje Ilona Zakowicz,
tel. 71 772 49 48, zgłoszenia: ilona.zakowicz@wcrs.wroclaw.pl