Wrocławskie Forum Senioralne

wfsII Wrocławskie Forum Senioralne, 29.05.2018 r. (wtorek)
godz. 10.00 - 16.00

3 moduły tematyczne:
- Srebrna Gospodarka, polityka senioralna
- Intymność 60+ i zdrowie 
- Aktywizacja i kultura

GOŚCIE SPECJALNI: Wojciech Dąbrowski i Paweł Okoński (założyciele Wrocławskiego Teatru Komedia
znani i lubiani z serialu TV „Pierwsza miłość”)Do udziału w drugiej edycji zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych: ekspertów w dziedzinie gerontologii, organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych, media, firmy komercyjne, kadrę akademicką, studentów, szczególnie zaś seniorów.

Miejsce wydarzenia: Dom Technika NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.
Organizatorami spotkania byli: Wrocławskie Centrum Seniora
i „Gazeta Wrocławska”, przy współpracy z UTW w UWr.
Patronat medialny Gazeta Senior, Senior.pl

fot. Julia Bartosz 

forum, sala not

HARMONOGRAM

10.00 - 11.30 | Panel I
Srebrna gospodarka i polityka senioralna | moderator: Robert Migdał (Gazeta Wrocławska)

Paneliści/tki:
1. Małgorzata Bilska (Optegra Polska - Centrum Okulistyczne)
2. Tomasz Biskupski (Zakład Zielarski Kawon)
3. dr Bogna Bartosz (Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr, Kierownik Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii)
4. Linda Matus (Redaktor Naczelna Gazety Senior)
5. Robert Pawliszko (Dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora, Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej)
6. Małgorzata Zawada (Radna Rady Miejskiej Wrocławia, Członkini Wrocławskiej Rady Seniorów) 

Tematyka panelu w zarysie
Czy jesteśmy w stanie wskazać zmiany dokonujące się w przestrzeni tworzenia i upowszechniania oferty dla seniorów? 
Czy oferty produktów i usług, które funkcjonują na rynku, są dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów, czy też je pomijają?
Jakie obszary gospodarki najdynamiczniej rozwijają się w kontekście starzenia się społeczeństwa polskiego?
Czy przedstawiciele firm i instytucji, a także uczelni wyższych dostrzegają potrzebę kształcenia kadr na rzecz starzejącego się społeczeństwa?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

12.00 - 13.30 | Panel II
Intymność 60+, zdrowie | moderatorka: Ilona Zakowicz,
Kamila Polańska-Wasik (Wrocławskie Centrum Seniora)

Paneliści/tki:
1. dr n. med. Andrzej Przybyła (Kierownik Instytutu Zdrowia Mężczyzny i Centrum Rehabilitacji Uroginekologicznej)
2. Ewa Gryza (ELDERIS - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Centrum Rehabilitacji Oborniki Śląskie)
3. Klaudia Rutkowska (Razem50+, portal randkowy)
4. Bartłomiej Silkowski (Salon Optyczny LOOK)
5. prof. zw. dr hab. Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Tematyka panelu w zarysie:
Czy intymność seniorów jest tematem tabu?
Jak dbać o zdrowie w wieku senioralnym?
Jak żyć aktywnie i zdrowo na emeryturze?
Znaczenie relacji w późnej dorosłości. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

14.00 - 15.30 | Panel III

Aktywizacja i kultura | moderatorka: Maria Bierska (Założycielka Klubu Seniora XXI)

Paneliści/tki::
1. Wojciech Dąbrowski (Wrocławski Teatr Komedia)
2. Agnieszka Kubera (Kino Nowe Horyzonty)
3. Paweł Okoński (Wrocławski Teatr Komedia)

Tematyka panelu w zarysie:
Aktywność kulturalna osób starszych.
Oferta kulturalna Wrocławia dla seniorów.
Jak żyć aktywnie na emeryturze?
Formy aktywności osób starszych.

Wrocławskie Forum Senioralne to dobra okazja do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tematyką potrzeb i oczekiwań osób starszych. Wrocławskie Forum Senioralne powstało z inicjatywy Wrocławskiego Centrum Seniora jako wydarzenie cykliczne, umożliwiające budowanie partnerskiej sieci współpracy między samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i mediami dla poprawy jakości życia osób starszych, wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

fot. Julia Bartosz                                                                                                                                             

forum

Sylwetki panelistów i moderatorów:
Panel I | Srebrna Gospodarka i Polityka Senioralna

Moderator:

Robert Migdał  - absolwent politologii oraz kryminalnej ekspertyzy dokumentów na UWr. Przez ostatnie 20 lat pracy dziennikarskiej napisał setki artykułów oraz wydał 3 książki. Od 2005 roku pracuje w „Gazecie Wrocławskiej”. W 2010 roku był nominowany do ogólnopolskiej nagrody dziennikarskiej Grand Press w kategorii „wywiad” za rozmowę z Wandą Ziembicką o Wojciechu Jerzym Hasie − „W życiu trzeba wszystkiego spróbować”. Na początku 2011 roku zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Macieja Szumowskiego za reportaż „To nie jest kraj dla starych ludzi?”.

Paneliści/tki:

1. Małgorzata Bilska - okulista Optegra Polska - Centrum Okulistyczne, które należy do międzynarodowej sieci klinik chirurgii okulistycznej, wykorzystującej najnowsze technologie.

2. Tomasz Biskupski - kierownik marketingu w Zakładzie Zielarskim Kawon. Pasjonat ziołolecznictwa.

3. dr Bogna Bartosz - psycholog, wykładowczyni Instytutu Psychologii UWr, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr. Jest również Kierownikiem Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii. Autorka oraz współautorka ponad 70 publikacji naukowych.

4. Linda Matus - Redaktor Naczelna i pomysłodawczyni Gazety Senior, założycielka agencji Media Senior. Szkoleniowiec i doradca
z zakresu silver marketingu, z powodzeniem łączy pasję do pracy z seniorami z biznesem. Za całokształt działalności na rzecz seniorów wyróżniona przez Wrocławską Radę Seniorów nagrodą "Przyjaciel Seniorów".

5. Robert Pawliszko - pomysłodawca i wieloletni dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora, Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Inicjator projektów, konferencji, seminariów senioralnych. Doradca i konsultant w zakresie polityki senioralnej, edukacji osób starszych, inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

6. Małgorzata Zawada - doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Radna miejska od 2010 r. Pracuje w Komisjach: Rewizyjnej (wiceprzewodnicząca Komisji), Kultury i Nauki oraz Promocji i Współpracy Zagranicznej. Członkini Wrocławskiej Rady Seniorów.

Panel II | Intymność 60+, Zdrowie

Moderatorki:

Ilona Zakowicz - gerontolożka, kulturoznawczyni, andragożka. Absolwentka studiów III stopnia w UWr. Uczestniczka i inicjatorka gerontologicznych konferencji i projektów naukowo-dydaktycznych. Wykładowczyni, członkini grup badawczych, komitetów (naukowych i redakcyjnych) czasopism naukowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce senioralnej. Koordynatorka ds. zarządzania informacją i kontaktu z mediami we WCS.

Kamila Polańska-Wasik - pedagog, doradca zawodowy, wykładowca. Koordynatorka projektów: Wrocławska Karta Seniora i Miejsca Przyjazne Seniorom. Koordynatorka Wrocławskich Dni Seniora i projektu "Szkoła Liderów".

Paneliści/tki:

1. dr n. med. Andrzej Przybyła - Kierownik Instytutu Zdrowia Mężczyzny i Centrum Rehabilitacji Uroginekologicznej. Doktorat (tematyka raka prostaty) uzyskał na Uniwersytecie w Getyndze. Pionier rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej w Polsce, współtwórca standardów rehabilitacji urologicznej w Niemczech.

2. Ewa Gryza - absolwentka Promocji Zdrowia AWF oraz Gerontopedagogiki PAM. Specjalista zarządzania w ochronie zdrowia oraz w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej. Założycielka m.in. ELDERIS - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Centrum Rehabilitacji Oborniki Śląskie.

3. Klaudia Rutkowska - współzałożycielka portalu randkowego Razem50plus dedykowanego wyłącznie osobom po 50-tce. Absolwentka Dziennikarstwa i Nauk społecznych na UW oraz Marketingu w SGH w Warszawie. Założycielka agencji SeniorTime specjalizującej się w marketingu do seniorów.

4. Bartłomiej Silkowski - właściciel Salonu Optycznego LOOK we Wrocławiu.

5. prof. zw. dr hab. Adam A. Zych - psycholog, pedagog, poeta, tłumacz, profesor nauk społecznych, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Specjalizuje się w gerontologii społecznej, pedagogice starzenia się i starości oraz w psychologii religii. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz tomików wierszy. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz statuetką Przyjaciel Seniora przyznaną przez Wrocławską Radę Seniorów.

Panel III | Aktywizacja i Kultura

Moderatorka:

Maria Bierska - z zawodu ekonomistka. Założycielka Klubu Seniora XXI. Prowadziła Telewizyjny Klub Seniora we wrocławskiej TVP. Członkini Wrocławskiej Rady Seniorów.

Paneliści/tki:

1. Wojciech Dąbrowski - aktor filmowy i teatralny znany m.in. z seriali “Pierwsza miłość”, “Plebania”, “Barwy szczęścia” oraz filmów “Rozmowy Kontrolowane”, “Nie ma zmiłuj”, “Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Współzałożyciel Wrocławskiego Teatru Komedia.

2. Agnieszka Kubera - selekcjonerka filmowa Kina Nowe Horyzonty, koordynatorka cyklu “Nowe Horyzonty dla Seniora”. Hobbistycznie zajmuje się szydełkowaniem.

3. Paweł Okoński - aktor filmowy i teatralny znany m.in. z seriali “Pierwsza miłość”, “M jak Miłość” oraz filmów “Sezon na bażanty”, “Cudowne miejsca”, “Czarny czwartek”. Współzałożyciel Wrocławskiego Teatru Komedia.
 

forum

                              


wfs

29 maja 2018 r., w godzinach 10.00-16.00 już po raz drugi odbędzie się Wrocławskie Forum Senioralne.
Organizatorami tegorocznej edycji, poza Wrocławskim Centrum Seniora, jest także Gazeta Wrocławska,
a partnerem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. Miejscem, w którym odbędzie się
II Wrocławskie Forum Senioralne będzie Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław. Wrocławskie Forum Senioralne to unikatowe wydarzenie realizowane w wyjątkowej formule tematycznych paneli dyskusyjnych. W tegorocznej edycji forum zaplanowane zostały następujące panele:
Srebrna Gospodarka i polityka senioralna (moderator panelu: Robert Migdał), 
Intymność 60+ i zdrowie (moderatorka panelu Ilona Zakowicz) oraz Aktywizacja i kultura (moderatorka panelu Maria Bierska).
Wrocławskie Forum Senioralne powstało z inicjatywy Wrocławskiego Centrum Seniora, jako odpowiedź na potrzebę pogłębienia dyskusji na temat szeroko rozumianej polityki senioralnej ukierunkowanej na poprawę jakości życia osób starszych. W roku 2018 problematyka forum poszerzona została o refleksję nad intymnością 60+, która była dotąd w refleksji publicznej pomijana. Nie zabraknie także gości specjalnych, a będą nimi Wojciech Dąbrowski i Paweł Okoński (założyciele Wrocławskiego Teatru Komedia
znani i lubiani z serialu TV „Pierwsza miłość”)

grafika
 

Usunięto obraz.

 

 

I Wrocławskie Forum Senioralne powstało z inicjatywy Wrocławskiego Centrum Seniora jako odpowiedź na potrzebę pogłębienia dyskusji na temat polityki senioralnej.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych: ekspertów w dziedzinie gerontologii, organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych, media, firmy komercyjne, kadrę akademicką, studentów - szczególnie zaś seniorów.

Wrocławskie Forum Senioralne zostało pomyślane jako inicjatywa cykliczna, umożliwiająca budowanie partnerskiej sieci współpracy między samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i mediami dla poprawy jakości życia osób starszych, wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

I WROCŁAWSKIE FORUM SENIORALNE

Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55. Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

---

Panel I Administracja / Samorząd
Samorząd wobec nowej wizji polityki senioralnej

Termin: 16.10.2017 r., godz. 10.00-11.30, sala 112
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55
Dojazd: Autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW)

Prowadzenie: Robert Pawliszko – moderator
Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej
Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora

Paneliści:

    Adam Grehl - Wiceprezydent Wrocławia
    Monika Lipińska - Zastępca Prezydenta Lublina
    dr Anna Zasada-Chorab - Zastępca Prezydenta Siemianowic Śląskich
    Jan Bednarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Radków  
    Wojciech Bauer - Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
    dr Maria Zawartko - Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów

---

Panel II - NGO - Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe wobec wyzwań polityki senioralnej

Termin: 16.10.2017 r., godz. 10.00-11.30, sala 111.
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-609 Wrocław
Dojazd: autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW).

Prowadzenie: Marek Ferenc - moderator
Prezes Fundacji Aktywny Senior

Podstawa do dyskusji:
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Paneliści:

    dr Marta Koszczyc - Prezes  Federacji UTW
    Teresa Ziegler - Wiceprezes Rady Federacji UTW
    Agata Bulicz - Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
    Marcin Spitalniak - Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Promocji
    Sportu FAN

---

Panel III - Biznes, kultura, edukacja
Srebrna gospodarka i aktywność: społeczna, kulturalna i edukacyjna seniorów
– nowe kierunki rozwoju i zmian

Termin: 16.10.2017 r., godz. 12.00-14.00, sala 111. DSW,  ul. Strzegomska 55
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-609 Wrocław
Dojazd: autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW).

Prowadzenie: Kamila Polańska-Wasik, Ilona Zakowicz
K. Polańska-Wasik - Koordynatorka projektów  we WCS, specjalistka ds. doradztwa zawodowego,
I. Zakowicz - Koordynatorka ds. zarządzania informacją i kontaktów z mediami we  WCS, specjalistka ds. silver marketingu

Paneliści:

    Linda Matus - Redaktor naczelna Gazety Senior, założycielka agencji marketingowej Media Senior
    Honorata Dudek-Frysiak - Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Dyrektor oddziału we Wrocławiu
    Mariusz Augustyniak  - Patient Engagement Specialist I - Centrum Medyczne Synexus
    Tomasz Marzec - Dyrektor Handlowy One Day Clinic
    dr Bogna Bartosz - Kierownik UTW w UWr, Kierownik: Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii
    Joanna Gacka - Redaktorka Portalu Senior.pl, Koordynatorka wolontariatu III wieku w EWST
    Maciej Michałkowski  - Dyrektor Artystyczny - Scena Kamienica

WFS