WRS - dokumenty

UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA W SPRAWIE POWOŁANIA WROCŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW

UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z DNIA 26 CZERWCA 2014 W SPRAWIE POWOŁANIA WROCŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW ORAZ NADANIA JEJ STATUTU

Protokoły (XXII do XXV) z posiedzeń WRS - 2017

Protokoły (XXII-XXV) z posiedzeń Wrocławskiej Rady Seniorów w roku 2017.