Wakacje z brydżem

Cykl wakacyjnych spotkań skierowany do osób grających. Spotkania skupią się głównie na grze praktycznej. W trakcie zajęć będziemy szlifować i rozwijać posiadane umiejętności.

Termin zajęć: środy godz. 18.00 – 20.00

Czas trwania cyklu: 20.06 – 29.08

Cena:
1 zajęcia – 60 zł
Karnet 5-8 zajęć – 50 zł za zajęcia
„Open” (10 zajęć) – 450 zł

Subskrybuj Inne