Nasi artyści

Subscribe to RSS - Nasi artyści

HALINA TUREK-KRYSZTOFORSKA

Halina Turek-Krysztoforska we wrocławskim Klubie Słowa i Obrazu odgrywała skuteczną rolę ducha opiekuńczego. Przyjazna wobec gości. Serdeczna, gotowa każdego obdarzyć miłym słowem. Była aktywna przy tworzeniu pierwszego ogrodu ekologicznego we Wrocławiu. Występowała w Kabarecie ,,Antykwariat”. Z pochodzenia Lwowianka, która po tułaczce wojennej w Rumunii powróciła do Polski, osiedlając się we Wrocławiu. Utalentowana i bardzo aktywna członkini Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta oraz Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury. 

ALF SOCZYŃSKI

TWÓRCZOŚĆ ALFA SOCZYŃSKIEGO   O Alfie Soczyńskim można by powiedzieć krótko – człowiek renesansu. Jednak kryje się za tym stwierdzeniem bardzo wiele: były marynarz, górnik, działacz związkowy, doskonały menadżer firmy, gminny urzędnik, z wykształcenia prawnik oraz ekonomista, jak również działacz Związku Literatów Polskich.