Wyniki konkursu poetyckiego „W ramionach Odry moje życie płynie”

Dziękujemy i gratulujemy laureatom! Zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników 2 października o godz. 16.00 w WCS.

Na konkurs prace nadesłało 23 autorów, z czego 1 został zdyskwalifikowany za znaczne przekroczenie limitu łącznej liczby wersów, określonej w regulaminie, tak więc jury w składzie: Anna Paciorek, Bronisław Wojciechowski, Eliza Danilczuk, Jolanta Podsiadło oraz Elżbieta Anna Kołodziejczyk (przewodnicząca) dokonywało oceny łącznie 74 wierszy autorstwa 22 osób.

 

Zwycięzcy
I miejsce — za wiersz „Przez pryzmat, czyli smakowanie świata” Pani MARZENIE DUDEK-IWANOWICZ (godło: „Skawiński”) z Wrocławia;
II miejsce — za wiersz „Moja Odro” Pani IZABELLI DEGEN (godło: „Cudzoziemka”) z Niemiec;
III miejsce ex aequo — za wiersz „Oddając się myślom”  i wysoki poziom całego zestawu utworów Panu ANDRZEJOWI MIELCZARKOWI (godło: „lotwczasie”) z Wrocławia;
III miejsce ex aequo — za wiersz „Moje miasto we mgle” i wysoki poziom całego zestawu utworów Pani WIESŁAWIE WOJTCZAK-HAREMZIE (godło: „aspazja”) z Wrocławia;
III miejsce ex aequo — za wiersz „Erudycja rodzinnych pamiątek” i wysoki poziom całego zestawu utworów Pani IVETTE POPŁAWSKIEJ (godło: „Invene”) z Belgii;
III miejsce ex aequo — za wiersz „Moje miasto” Pani MAGDALENIE DRYL (godło: „odtąddotąd”) z Katowic

oraz
wyróżnienie — za wiersz „Meandry Odry”  Pani EWIE ZOFII BRYGIDZIE JEDNORÓG (godło: „Poyel”) z Długołęki;
wyróżnienie — za wiersz „W ramionach Odry moje życie płynie” Pani BARBARZE KAMIŃSKIEJ (godło: „barka”) z Wrocławia;
wyróżnienie — za cały interesujący zestaw utworów  Pani IRENIE PIEKARZ (godło: „Warikap”) z Nowej Rudy;
wyróżnienie — za cały interesujący zestaw utworów  Pani IRENIE KUBIAK (godło: „IK”) z Wrocławia;
wyróżnienie — za cały interesujący zestaw utworów Panu ALFREDOWI KAMPIE (godło: „Wroclavia”) z Wrocławia.

 

Nagrody i wyróżnienia specjalne
Ponadto Jury zwróciło uwagę na dwa zestawy wierszy niezwiązanych bezpośrednio z tematem konkursu i postanowiło przyznać dodatkowo:
nagrodę specjalną — za oryginalny tryptyk „Wiejska rodzina w mieście” Pani BOGUSŁAWIE CHWIERUT (godło: „Myszka”);
wyróżnienie specjalne — za poruszający zestaw wierszy  Pani MARII PIETRZYK (godło: „MP”) z Wrocławia.

 

Podziękowania
Jury pragnie podziękować za udział w konkursie również wszystkim autorom, którzy tym razem nie znaleźli się w gronie laureatów:

— Katarzynie Dominik (godło: „KaJa”) z Dobczyc

— Izabeli Król (godło: „Jaśmin”) z Wrocławia

— Tadeuszowi Gałganowi (godło: „Wodnik”) z Wrocławia

— Magdalenie Kańskiej (godło: „Kańma”) ze Świdnicy

— Bogumile Kurek (godło: „Axa”) z Wrocławia

— Janowi Janikowi (godło: „Kinajnaj”) z Wrocławia

— Barbarze Żarnowiec-Kiełbińskiej (godło: „GaMa”) z Wrocławia

— Krystynie Lobka (godło: „Stokrotka”) z Kamienia

— Ewie Pasternak (godło: „wrocław319”) z Wrocławia

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 2 października o godz. 16.00, podczas spotkania poetycko-muzycznego z udziałem Elżbiety Anny Kołodziejczyk we Wrocławskim Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, sala 210.

Logotyp: Koło Literatów Polskich im Zbigniewa Herberta, Oddział Wrocław