W dniach 24-25 października br. odbyła się międzynarodowa debata „Przyszłość Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku „Zmierzch czy renesans?". Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym. Cieszę się, że miałam okazję ponownie spotkać się kierownikami i słuchaczami UTW na Dolnym Śląsku.

PRZYSZŁOŚĆ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO 
WIEKU NA DOLNYM ŚLĄSKU
Zmierzch czy renesans?
Realizując misję Porozumienia Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Miasta Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji międzynarodowej z udziałem przedstawicieli EFOS-u (Europejskiego Stowarzyszenia Starszych Studiujących) 

Organizatorzy: 
Wrocławskie Centrum Akademickie 
Centrum Rozwoju Społecznego we Wrocławiu
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Termin: 24 październik 2019 r.
Miejsce: Aula Muzyczna Uniwersytetu Wrocławskiego , pl. Uniwersytecki 1
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego , pl. Dominikański 6, II piętro (sala 210) 

PROGRAM

CZĘŚĆ I AULA MUZYCZNA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
9:00 – 10:00 
Powitanie/wystąpienia:
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
Marszałka Urzędu Marszałkowskiego 
Prezydenta Wrocławia
Przewodniczącej EFOS-u
Pełnomocnika Rektora ds. UTW w Uniwersytecie Wrocławskim 

Przedstawiciele UTW z Wrocławia i Dolnego Śląska przeprowadzeni zostaną przez opiekunów do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego 

CZĘŚĆ II PLENARNA WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZENEGO
10:00 – 10:30 kawa i herbata na powitanie
10:30 – 10:50 Misja UTW wczoraj i dziś – nowe wyzwania – dr Walentyna  Wnuk
10:50 – 11:10 UTW promotorem w środowisku lokalnym – mgr Krystyna Lasek
11:10 – 11:30 Aurial Ainley – Stowarzyszenie UTW w Londynie 
11:30 -11:50 mgr Dana Havrankowa – UTW w Bratysławie
12:00 – 12:30 przerwa kawowa

CZĘŚĆ III PANEL DYSKUSYJNY – W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU UTW  (edukatorzy, badacze, słuchacze)
12:30 – 15:00
Prowadząca: dr Walentyna Wnuk 
Uczestnicy: 
12:40 – 12:50 prof. dr hab. Maria Straś – Romanowska „Wartość UTW w oczach psychologa”
12:50 – 13:00 dr Grażyna Dąbrowska „Holistyczne podejście do programu UTW”
13:00 – 13:10 mgr Stanisława Warmuz „UTW oczami słuchacza i nie tylko…”
13:10 – 13:20 dr Magdalena Wnuk-Olenicz „UTW jako kolejny krok na drodze edukacyjnej człowieka”
13:20-13:30 mgr Ilona Zakowicz „Wizerunek słuchacza UTW”
13:30-13:40 mgr Bożena Kuchmacz „Wartość edukacyjna UTW w małym środowisku” 
13:40-13:50 dr Bogna Bartosz „Akademickość czy ludyczność UTW?”

14:00 – 15:00 Zaproszenie do wymiany myśli uczestników konferencji
15:00 – 15:15 Podsumowanie konferencji – dr Walentyna Wnuk, dr Bogna Bartosz 

15:15 – 16:00 Lunch
Odpowiadając na potrzebę Nadii Hrabkovej, przewodniczącej EFOS-u, wyniki debaty zostaną zaprezentowane przez dr Walentynę Wnuk w drugim dniu zjazdu EFOS-u 
25 października br w siedzibie UTW w Uniwersytecie Wrocławskim w małej auli przy 
ul. Dawida 1/3 o godzinie 11:00-12:00.

Zaproszenie


W dniach 24-25 października br. odbyła się międzynarodowa konferencja „Przyszłość Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku „Zmierzch czy renesans?”. Wrocław gościł przedstawicieli EFOS-u (Europejskiej Federacji Starszych Studiujących): mgr Danę Havranovą z UTW of Comenius w Uniwersytecie w Bratysławie i Auriala Ainley`a ze Stowarzyszenia UTW w Londynie. Przyjechali również dolnośląscy przedstawiciele/słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku.

Wrocławskie Centrum Akademickie i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z UTW w Uniwersytecie Wrocławskim byli organizatorami debaty. 

Jakie powinny być UTW-ty?
Dana Havranova z Bratysławy oraz  Aurial Ainley z Londynu wygłosili interesujące referaty na temat tego, jak w ich krajach rozwija się idea tworzenia coraz to nowych organizacji senioralnych na poziomie akademickim. Różnorodność rozwiązań organizacyjnych w różnych miejscach za granicą była pretekstem do pokazania dobrych praktyk we wrocławskich i dolnośląskich UTW. 

Pierwszego dnia konferencji odbył się m.in. panel dyskusyjny i wystąpienia prelegentów, a przedstawiciele UTW z Wrocławia i Dolnego Śląska przeprowadzeni zostali przez opiekunów do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przy pl. Dominikańskim 6. 
W drugim dniu zjazdu EFOS-u, w ramach którego miała miejsce konferencja, w siedzibie UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, w auli przy ul. Dawida 1/3, zostały zaprezentowane wyniki debaty z poprzedniego dnia. Przedstawiła je dr Walentyna Wnuk, inicjatorka tego forum i jednocześnie osoba realizująca misję Porozumienia Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Miasta Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

EFOS – Europejska Federacja Starszych Studiujących
Federacja EFOS została założona przez Leopolda Auingera w 1990 r. z siedzibą w Brukseli i głównym przedstawicielstwem w Austrii. UTW w UWr jest członkiem EFOS od 2005 r. Organizacja ta reprezentuje nie tylko seniorów, którzy już są emerytami, ale także osoby starsze, które z racji zmiany zawodu muszą się dokształcać.

Priorytetem jest senior i jego prawo do dalszego kształcenia/rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychicznego, dorównywanie kroku nowym technologiom i umiejętności poruszania się w świecie cyfrowym.

EFOS przedstawia potrzeby seniorów władzom wyższych uczelni, politykom i na forum społecznym. Współpracuje z innymi europejskimi organizacjami i instytucjami, które propagują uczenie się przez całe życie. Ma swojego przedstawiciela w UNO w „Committee on Ageing”.
Zdjęcia z konferencji można obejrzeć w galerii fotografii, kliknij

konferencja
Do pobrania
Załącznik Rozmiar
Debata 14.93 MB