Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet III Wieku       ue
ul. Komandorska 118/120
Biuro UTW (bud. H pok.8)
wtorek : 10.00 – 13.00, piątek : 10.00 – 14:30  
tel./fax (71) 36 80 916
e-mail: utw@ue.wroc.pl
strona internetowa: kliknij
---
Pełnomocnik rektora ds. UTW: Marek Urban
Prezydium Samorządu Słuchaczy: Bogumiła Kurek - przewodnicząca