Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku UP
przy Uniwersytecie Przyrodniczym

ul.Chełmońskiego 37/41
tel. (71) 320 57 34
e-mail: otwarty.utw@upwr.edu.pl
strona internetowa: kliknij 
---
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański