UTW na Papieskim Wydziale Teologicznym PWT
ul. Katedralna 9
tel. (71) 322 99 70, 502 065 947
strona internetowa: kliknij
---
Pełnomocnik Rektora PWT we Wrocławiu ds. UTW: ks.dr hab. Henryk Szeloch
Kierownik samorządu: Zbigniew Szulc