Porady z zakresu zagadnień wynikających z Ustawy o pomocy społecznej
Elżbieta Gorgoń - pierwszy i trzeci piątek miesiąca - w godz. 14-16, pok. 21
zapisy: Elżbieta Iwańska, pod numerem telefonu 71- 772-49-40

Obraz_b
E. Gorgoń