Dni Babci i Dziadka - Harmonogram


Dni Babci i Dziadka

Wrocławskie Centrum Seniora  i Partnerzy Wrocławskiej Karty Seniora przygotowali  ponad 60 różnorodnych wydarzeń
(kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych) dedykowanych seniorom. 

Od 15 stycznia do 31 stycznia na wrocławskich seniorów czeka wiele atrakcji (także międzypokoleniowych),
zarówno w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, jak i w placówkach oraz instytucjach partnerskich.

Serdecznie zapraszamy!

Dni Babci i Dziadka