Już po raz drugi wyróżniono osoby, które aktywnie działają na rzecz seniorów. 15 września, podczas Inauguracji obchodów Dni Seniora Wrocław 2017 pięciu laureatom wręczono certyfikaty i statuetki.

Członkowie Kapituły Konkursu o Tytuł „Przyjaciel Seniorów” – Wrocławska Rada Seniorów – na posiedzeniu w dniu 8 września spośród zgłoszonych 10 kandydatur wybrali 5 osób, które w wyróżniający się sposób działają na rzecz poprawy życia seniorów, promując inicjatywy skierowane do osób starszych i realizując projekty prosenioralne.

Statuetki otrzymali: prof. Zofia Hasińska, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krzysztof Strecker, prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Marian Ferenc, prezes Fundacji „Aktywny Senior”, Jerzy Grzesiak, wiceprezes Stowarzyszenia „Przyjazne Osiedle” Nowy Dwór Wrocław oraz Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki.

Statuetki i certyfikaty zostały wręczone 15 września podczas Inauguracji obchodów Dni Seniora Wrocław 2017. Gratulujemy Zwycięzcom!

 

Przyjaciel Seniorów