Nadchodzące wydarzenia

Aktualności

DCF - pokaz filmowy "Teoria wszystkiego"

Pokaz filmu z cyklu "Filmowy Klub Seniora"

Andrzej Dobrzaniecki – wystawa „in memoriam, malarstwo”

Wystawa wybitnego malarza i znakomitego pedagoga wrocławskiej ASP Andrzeja Dobrzanieckiego.

DKK: "Andaluzja. Kraina królów i sułtanów"

Spotkanie z Jerzym Żebrowskim, podróżnikiem i autorem przewodników.

Wspominamy Wojciecha Młynarskiego - wystawa

Kilka, z blisko trzech tysięcy tekstów jego autorstwa, odnaleźć można na planszach wystawy towarzyszącej #39PPA.

39. Przegląd Piosenki Aktorskiej 39. Przegląd Piosenki Aktorskiej odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-25 marca 2018r.

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej. W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).