Nadchodzące wydarzenia

Aktualności

Kiermasz wielkanocny w Muzeum Etnograficznym Pisanki, palmy, stroiki, baranki z ciasta i gliny, papierowe kwiaty oraz drewniane ptaszki...
Spacer po Lesie Strachocińskim

Dnia 22 marca 2018 r. /czwartek/
Grupa "o-CAL-eni" w ramach cyklu "Polskie Obyczaje i Tradycje "
zaprasza na spacer po Lesie Strachocińskim.
Wyjazd autobusu 115 z pl. Grunwaldzkiego /węzeł przesiadkowy/ o godz. 10.38.

Blues jam session w Klubie Autograf

Zapraszamy jak co miesiąc na bardzo gorący wieczór!

WCS - PRELEKCJA DOTYCZĄCA OSZCZĘDZANIA I LOKOWANIA W ZŁOTO

Spotkanie poprowadzi Tomasz Bagiński z Mennicy Wrocławskiej.

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej. W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).