Stowarzyszenie NIEZAPOMINAJKA

Subscribe to RSS - Stowarzyszenie NIEZAPOMINAJKA

Stowarzyszenie "Niezapominajka"

 

STOWARZYSZENIE GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI PAMIĘCI NIEZAPOMINAJKA

Organizacja Pożytku Publicznego

CELEM  STOWARZYSZENIA JEST:

 

  • pomoc i wspieranie chorych oraz ich rodzin w przebiegu choroby Alzheimera i Parkinsona
  • aktywizacja osób z zaburzeniami pamięci
  • rehabilitacja społeczna
  • działania prozdrowotne
  • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej na rzecz osób z problemami psychicznymi

FORMY DZIAŁANIA:

Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Osób z Problemami Pamięci ,,NIEZAPOMINAJKA"

Celem „Niezapominajki” jest pomoc osobom (i ich rodzinom), które dotknięte są chorobami związanymi z deficytem pamięci – w szczególności chorobą Alzheimera oraz Parkinsona. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do środy w godz. od  10.00 - 12.00 i 12.15 - 14.15 oraz w czwartki w godz. 10.00 - 12.00 przy ul. Horbaczewskiego 20 (lokal 3, I piętro) we Wrocławiu.

Zajęcia są bezpłatne i skierowane do wszystkich potrzebujących mieszkańców Wrocławia.

Zajęcia terapeutyczne dla chorych mają na celu:
•    spowolnienie postępu choroby,