Szkoła Edukatorów jest nowym projektem Wrocławskiego Centrum Seniora   

W styczniu 2018 roku we Wrocławskim Centrum Seniora zainaugurowany został projekt Szkoła Edukatorów, będący odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania seniorów biorących udział w dotychczasowych edycjach Miasta Pokoleń. 

W pierwszym cyklu szkoleniowo-warsztatowym, zorganizowanym na przełomie stycznia i lutego 2018 r., udział wzięło 15 seniorek – edukatorek, prowadzących warsztaty 
i prelekcje we wrocławskich szkołach, w ramach realizacji projektu Miasto Pokoleń. 

Miasto Pokoleń
Miasto Pokoleń to program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się. Nauczyciele z placówek oświatowych, każdego szczebla, we współpracy z seniorami podejmują w nim działania edukacyjne skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych, promowaniu pozytywnego wizerunku starości, budowaniu więzi międzypokoleniowych.
Koordynatorką projektu realizowanego we WCS jest mgr Beata Koczańska.

Szkoła Edukatorów 
W pierwszej Edycji Szkoły Edukatorów zrealizowano 5 szkoleń, które poprowadziły:  dr Walentyna Wnuk, dr Bogna Bartosz, mgr Kamila Polańska – Wasik oraz mgr Ilona Zakowicz. Tematyka spotkań dotyczyła dwóch obszarów: specyfiki pracy z dziećmi oraz problematyki gerontologicznej. Wśród tematów spotkań wymienić można między innymi:
- Stereotypy i potencjały starości, 
- Starość jako faza rozwoju człowieka, 
- Komunikacja z dziećmi i młodzieżą,
- Skrzynka narzędziowa” czyli metody i techniki aktywizacji dzieci i młodzieży. 
Koordynatorką Szkoły Edukatorów jest mgr Ilona Zakowicz 

Zainteresowanie Szkołą Edukatorów było tak duże, że edukatorki poprosiły o jej kontynuację. 
We Wrocławskim Centrum Seniora trwają przygotowania do drugiej edycji Szkoły Edukatorów, w której udział wezmę osoby zainteresowane międzypokoleniową działalnością edukacyjną. Kolejny cykl zaplanowany został na marzec 2018 r. 

se