sl
Szkoła Liderów,
 projekt Wrocławskiego Centrum Seniora, skierowany do liderów środowisk senioralnych. W roku 2018 r. do Szkoły Liderów zaproszeni zostali liderzy Wrocławskich klubów seniora, członkowie Federacji Klubów Seniora. FKS: Kliknij 

Szkoła Liderów 
Program, który został pomyślany jako wsparcie dla liderów (lub przyszłych liderów) organizacji senioralnych. Szkoła Liderów zainaugurowana została w roku 2014. Do roku 2018 prowadzona była przez dr Walentynę Wnuk. W roku 2018 pierwsza edycja Szkoły Liderów przeznaczona została dla liderów z klubów seniora zrzeszonych w Federacji Klubów Seniora (liczba uczestników 2018 r: 16 osób), a formuła została poszerzona - szkolenia prowadzi wielu wykładowców, zarówno z WCRS, WCS, jak i innych zaprzyjaźnionych placówek senioralnych (np. UTW      w UWr, Fundacja Aktywny Senior).
Koordynatorką Szkoły Liderów jest Kamila Polańska-Wasik. 

Wybrane tematy Spotkań (2018): 
Kim jest lider placówek senioralnych?
Profil osobowościowy lidera. Kompetencje lidera
Mosty zamiast murów czyli "jak się dogadać"? Psychologia komunikacji interpersonalnej
Techniki efektywnej komunikacji
Wnioski dla organizacji pozarządowych
Pozyskiwanie dotacji
Potrzeby i oczekiwania ludzi 
Formy aktywizacji osób starszych 
Szanse i ograniczenia aktywności Aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym – współpraca z Partnerami 
Wolontariat senioralny wykład -prezentacja
Spotkanie z wolontariuszkami
z Fundacji AKTYWNY SENIOR
„Okienko na świat dla najstarszych” Podstawy sugestopedii-nauka języków obcych to zabawa
Przyczyny, rodzaje i konsekwencje konfliktów
Sposoby rozwiązywania konfliktów. Mediacje
Potencjał późnej dorosłości
Twórczość osób starszych -spotkanie z aktywnymi seniorkami z Wrocławskiego Centrum Seniora

Szkoła Liderów 2018
We wtorek, 26 czerwca 2018 r. we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu Szkoła Liderów. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoły za zaangażowanie i udział w wykładach i warsztatach. Spotkania realizowane były od stycznia do czerwca 2018 r. i obejmował 10 wykładów i 10 warsztatów dla liderów klubów seniora.

Szkoła Liderów

 Szkoła Liderów nowy nabór

 Kolejny nabór do Szkoły Liderów zaplanowany został na wrzesień.
 Zajęcia rozpoczniemy w październiku.