Pomimo pandemii WCRS-Wrocławskie Centrum Seniora rozwija i kontynuuje senioralne projekty. W formule online od kwietnia do maja odbywają się zajęcia Wrocławskiej Szkoły Liderów kierowane do osób starszych. W maju przewidziano m.in. spotkania poświęcone rodzinnym mediacjom, strategiom radzenia sobie ze stresem w pandemii oraz grom towarzyskim.

 

Wrocławska Szkoła Liderów to projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego–Wrocławskie Centrum Seniora. Skierowany jest do osób, które już współpracują z seniorami lub zamierzają animować środowiska senioralne i doskonalić swoje kompetencje personalno-społeczne.

Dziesięciu uczestników spotyka się cyklicznie, dwa razy w miesiącu, żeby zdobywać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności z zakresu tworzenia, organizowania i koordynowania projektów prosenioralnych i międzypokoleniowych. Uczą się, jak pozyskiwać dotacje na realizację zamierzonych działań, jak identyfikować potrzeby i oczekiwania ludzi oraz w jaki sposób tworzyć udaną współpracę z centrami aktywności lokalnej, klubami seniora, domami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, jednostkami miejskimi, a także organizacjami komercyjnymi.

Do tej pory Szkołę Liderów ukończyło blisko 40 osób. Byli to zarówno studenci, jak osoby dojrzałe, w tym seniorzy.

– Czasem realizowali projekty w parach międzypokoleniowych, co nas szczególnie cieszyło. Większość z nich cały czas działa, będąc animatorami dla seniorów i realizując różnorodne projekty z zakresu między innymi kultury i sportu – zaznacza Kamila Polańska, koordynatorka projektu.

Więcej informacji o Wrocławskiej Szkole Liderów dostępne tutaj.

Edukatorzy dla seniorów

Pandemia koronawirusa stawia przed uczestnikami Szkoły Liderów nowe wyzwania i zadania, m.in. będą przygotowywać i prowadzić zajęcia online dostosowane do możliwości i potrzeb seniorów.

– Tegoroczni edukatorzy to osoby o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym oraz życiowym. Są wśród nich absolwenci pedagogiki i psychologii, AWF, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki, szkół artystycznych. Ta różnorodna i bardzo aktywna grupa ludzi często od wielu lat zajmuje się inicjowaniem, aktywizowaniem, motywowaniem i integrowaniem środowisk senioralnych i międzypokoleniowych, a nawet międzykulturowych – podkreśla Kamila Polańska.

Tegoroczna edycja projektu zakończy się 22 czerwca, w planach jest nabór do kolejnej edycji Szkoły Liderów na początku września 2021.

Majowe zajęcia

Pierwsze zajęcia dla seniorów wystartowały w kwietniu. Dotyczyły sportów, które można uprawiać przez całe życie, gimnastyki przy muzyce oraz gimnastyki mózgu, czyli ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej, usprawniających pamięć, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, wyobraźnię.

Grafika Wrocławska Szkoła Liderów program na kwiecień i maj 2021 po prawej stronie zdjecie osoby trzymającej laptop