Data wydarzenia
2018-03-20 09:00:00
Miejsce
Ośrodek Działań Społeczno–Kulturalnych „PIAST”,ul. Rękodzielniczej 1
Cena
0.00PLN

VI Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, którego celem jest:
- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,
- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,
- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców. Na przegląd zapraszamy amatorskie: chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, solistów, kabarety, teatry, zespoły taneczne etc.
Warunki uczestnictwa
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy, którzy w ostatnim Przeglądzie nie zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.
2. Należy przesłać:
- 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych)
- program kabaretowy ( do 20 min.) - krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi,
- informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu,
- Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.
3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.
4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: ewa.mackow@umwd.pl do dnia 15 marca 2018 roku.
5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu, a także dodatkowym atutem będzie wykonanie pieśni patriotycznych w związku z przypadającą w tym roku rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
7. Każdy uczestniczący w Przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.
8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym w Radiu Wrocław, który odbędzie się w 1 października 2018 r.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).
10. Werdykt jury jest ostateczny.
Ponadto:
Chóry zobowiązane są zgłosić się w Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „PIAST” we Wrocławiu przy ul. Rękodzielniczej 1 najpóźniej do godziny 08:30 przed rozpoczęciem imprezy.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 71 770 - 42 - 96 Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków

plakat