Vademecum Seniora

Subscribe to RSS - Vademecum Seniora
vademecum seniora

Vademecum seniora

Informacje dotyczące WROCŁAWSKICH KLUBÓW SENIORA oraz UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU znajdą Państwo po  prawej stronie. W tym miejscu dostępne są również następujące wykazy: oddziały POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW, PUNKTY KONSULTACYJNE prowadzone bezpłatnie we Wrocławskim Centrum Seniora oraz BIURA PORAD OBYWATELSKICH.

Życzymy powodzenia w zdobywaniu i korzystaniu z niezwykle cennych i pomocnych informacji!