Wrocławskie Forum Senioralne

I Wrocławskie Forum Senioralne powstało z inicjatywy Wrocławskiego Centrum Seniora jako odpowiedź na potrzebę pogłębienia dyskusji na temat polityki senioralnej.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych: ekspertów w dziedzinie gerontologii, organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych, media, firmy komercyjne, kadrę akademicką, studentów - szczególnie zaś seniorów.

Wrocławskie Forum Senioralne zostało pomyślane jako inicjatywa cykliczna, umożliwiająca budowanie partnerskiej sieci współpracy między samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i mediami dla poprawy jakości życia osób starszych, wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

I WROCŁAWSKIE FORUM SENIORALNE

Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55. Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

---

Panel I Administracja / Samorząd
Samorząd wobec nowej wizji polityki senioralnej

Termin: 16.10.2017 r., godz. 10.00-11.30, sala 112
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55
Dojazd: Autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW)

Prowadzenie: Robert Pawliszko – moderator
Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej
Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora

Paneliści:

    Adam Grehl - Wiceprezydent Wrocławia
    Monika Lipińska - Zastępca Prezydenta Lublina
    dr Anna Zasada-Chorab - Zastępca Prezydenta Siemianowic Śląskich
    Jan Bednarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Radków  
    Wojciech Bauer - Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
    dr Maria Zawartko - Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów

---

Panel II - NGO - Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe wobec wyzwań polityki senioralnej

Termin: 16.10.2017 r., godz. 10.00-11.30, sala 111.
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-609 Wrocław
Dojazd: autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW).

Prowadzenie: Marek Ferenc - moderator
Prezes Fundacji Aktywny Senior

Podstawa do dyskusji:
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Paneliści:

    dr Marta Koszczyc - Prezes  Federacji UTW
    Teresa Ziegler - Wiceprezes Rady Federacji UTW
    Agata Bulicz - Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
    Marcin Spitalniak - Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Promocji
    Sportu FAN

---

Panel III - Biznes, kultura, edukacja
Srebrna gospodarka i aktywność: społeczna, kulturalna i edukacyjna seniorów
– nowe kierunki rozwoju i zmian

Termin: 16.10.2017 r., godz. 12.00-14.00, sala 111. DSW,  ul. Strzegomska 55
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-609 Wrocław
Dojazd: autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW).

Prowadzenie: Kamila Polańska-Wasik, Ilona Zakowicz
K. Polańska-Wasik - Koordynatorka projektów  we WCS, specjalistka ds. doradztwa zawodowego,
I. Zakowicz - Koordynatorka ds. zarządzania informacją i kontaktów z mediami we  WCS, specjalistka ds. silver marketingu

Paneliści:

    Linda Matus - Redaktor naczelna Gazety Senior, założycielka agencji marketingowej Media Senior
    Honorata Dudek-Frysiak - Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Dyrektor oddziału we Wrocławiu
    Mariusz Augustyniak  - Patient Engagement Specialist I - Centrum Medyczne Synexus
    Tomasz Marzec - Dyrektor Handlowy One Day Clinic
    dr Bogna Bartosz - Kierownik UTW w UWr, Kierownik: Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii
    Joanna Gacka - Redaktorka Portalu Senior.pl, Koordynatorka wolontariatu III wieku w EWST
    Maciej Michałkowski  - Dyrektor Artystyczny - Scena Kamienica

WFS