Zachęcamy Seniorów do udziału w kursie wiedzy o muzyce! Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona!

Rusza czwarta edycja Otwartej Akademii Muzycznej. To propozycja poszerzania swoich kompetencji muzycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Adresowana jest do każdego, kto chce uzyskać nowe bądź pogłębić posiadane kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z uprawianiem muzyki.

Podstawy wiedzy muzycznej
Otwarta Akademia Muzyczna (OAM) kontynuuje swoją działalność kursem, który zatytułowany został „Podstawy Wiedzy Muzycznej”, skierowanym do tych z Państwa, którzy pragną poszerzyć ogólne wiadomości o muzyce. Każdy Słuchacz kursu Podstawy powinien mieć ukończony 18. rok życia, wykazywać predyspozycje do kształcenia muzycznego, potwierdzone uzyskaniem pozytywnego wyniku przesłuchania kwalifikacyjnego oraz wnieść stosowne opłaty. Zajęcia odbywać się będą w formule sesyjnej. Sesje organizowane będą w piątki w godz. 16.30 – 20.30. W ramach kursu „Podstawy Wiedzy Muzycznej” przewidzianych jest 10 spotkań.

Program kursu
- Nauka o muzyce z elementami kształcenia słuchu
- Literatura muzyczna
- Chór
- Muzyka łagodzi obyczaje. Fakty i mity
- Język włoski w muzyce,
- Muzyka w sztukach pięknych

Terminy spotkań

10 listopada 2017 r.

15 grudnia 2017 r.

12 stycznia 2018 r.

9 lutego 2018 r.

2 marca 2018 r.

23 marca 2018 r.

13 kwietnia 2018 r.

27 kwietnia 2018 r.

11 maja 2018 r.

25 maja 2018 r.

Uczestnicy kursu „Podstawy Wiedzy Muzycznej IV” będą mieli możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach artystycznych i naukowych organizowanych przez naszą Uczelnię, w tym m. in. koncertach, spektaklach, sesjach, sympozjach i seminariach naukowych, otwartych wykładach.

Zgłoszenia
Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl oraz dostępny w Biurze Promocji i Organizacji Imprez Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do 6 października 2017 roku w Biurze Promocji i Organizacji Imprez AMKL lub przesłać pocztą na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu, Biuro Promocji i Organizacji Imprez, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, z dopiskiem „Otwarta Akademia Muzyczna”. Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona! Otwarta Akademia Muzyczna może przyjąć na kurs 50 osób.

Udział w Kursie jest odpłatny:
- 20 zł opłata za postępowanie kwalifikacyjne
- 250 zł roczna opłata za Kurs (płatność regulowana dopiero po zakwalifikowaniu się na kurs). Płatności można dokonać w dwóch ratach:
I rata w wysokości 150 zł – płatność do 30 października 2017 r.
II rata w wysokości 100 zł – płatność do 31 stycznia 2018 r.

Wszystkich słuchaczy Otwartej Akademii Muzycznej informujemy, że wpłaty za Kurs należy dokonać na rachunek bankowy Uczelni – Bank Zachodni WBK nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428 bądź w Kasie Akademii. W tytule przelewu/dowodu wpłaty należy umieścić: imię i nazwisko Kandydata i nazwę kursu OAM.

Rozmowa wstępna odbędzie się 13 października o godz. 17.00.

Kontakt: email: oam@amuz.wroc.pl; tel. 71 310 05 76

http://www.amuz.wroc.pl/pl/otwarta_akademia_muzyczna/3445/2/

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy na temat projektu w telewizji Echo24 z dr Marią Zawartko, kierownikiem Otwartej Akademii Muzycznej: https://www.youtube.com/watch?v=p9PsDFeYLz0

m