Zajęcia z psychodietetyki, fizjologii, rehabilitacji geriatrycznej i pielęgnacji. Aż 240 godzin tylko w dwa semestry!

 

Wielu pracowników tzw. socjalnych pracuje bez przygotowania do pracy. Mogliby być kierowani przez pracodawcę lub z własnej potrzeby rozwoju podjąć wysiłek doskonalenia zawodowego. Okazja jest ku temu świetna – w Uniwersytecie Wrocławskim do końca października trwa rekrutacja na studia podyplomowe na kierunek „ASYSTENT SENIORA”.

W planie są m.in. zajęcia z psychodietetyki, fizjologii, rehabilitacji geriatrycznej i pielęgnacji. W sumie 240 godzin w dwa semestry.
Instytut chce kształcić przyszłych i obecnych pracowników domów spokojnej starości, klubów seniora, domów opieki społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych czy mobilnych asystentów seniorów.

Studia są rekomendowane przez: Wrocławskie Centrum Seniora i Uniwersytet Trzeciego Wieku UWr.

Szczegółowe informacje: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9783

a2