BANER

DNI GERONTOLOGII - to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia.

To przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych mających wpływ na rozwój i życie osób starszych z praktykami, studentami i seniorami.

To płaszczyzna spotkania przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji, które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego.

 tel tel. 71 772 49 48                                                                                                                                      e-maildni.gerontologii@wcrs.wroclaw.pl


linia

IIIDG

III Dni Gerontologii - Wrocław 2018
Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa


Pod patronatem: Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza
i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu prof. zw. dr. hab.  Andrzeja Kalety

Patronat Naukowy: Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 
Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

Data: 25-26 października 2018 r. 
Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Kamienna 49/53) | www.ue.wroc.pl 

Organizatorzy: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora
Uniwersytet Ekonomiczna we Wrocławiu. 

Partnerzy: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym
Patron medialny: Gazeta Senior

Szanowni Państwo,
Wrocławskie Centrum Seniora oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić do udziału w III Dniach Gerontologii, które odbędą się pod hasłem "Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa" w dniach 25-26 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Kamienna 49/53). Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w: 

- interdyscyplinarnej konferencji naukowej (pierwsza sesja tematyczna: Wokół istoty i problemów
  srebrnej gospodarki, druga sesja tematyczna: Srebrna gospodarka: między teorią a praktyką); 
- panelu dyskusyjnym: Kształcenie kadr na rzecz starzejącego się społeczeństwa: 
  szanse-możliwości-wyzwania;
- prezentacji dobrych praktyk pracy z seniorami i warsztatach;
- sesji plakatowej oraz imprezach towarzyszących. 

Do refleksji proponujemy następujące obszary tematyczne
1. Usługi opiekuńcze i medyczne 60+
2. Senior – konsument
3. Silver marketing
4. Rozwój srebrnej gospodarki szansą dla starzejącego się społeczeństwa
5. Gerontechnologie
6. Możliwości rozwoju rynku dóbr i usług skierowanych do osób starszych
7. Potencjał rynku pracy w obszarze srebrnej gospodarki
8. Aktywność zawodowa osób starszych
9. Polityka senioralna XXI wieku
10. Varia

Do uczestnictwa w III Dniach Gerontologii - Wrocław 2018 zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką późnej dorosłości,
szczególnie zaś pracownicy wyższych uczelni, doktoranci, studenci, liderzy i członkowie organizacji senioralnych (kluby seniora, UTW),
przedstawicieli administracji samorządowej, firm i instytucji, którym bliska jest refleksja nad fenomenem starości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Dniach Gerontologii i prosimy o upowszechnianie niniejszego komunikatu osobom zainteresowanym.
Jednocześnie informujemy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Link do wydarzenia na portalu facebook: III Dni Gerontologii - Wrocław 2018

Dni Gerontologii


IIDG

                  wcs                ue

 

linia

wcs

II Dni Gerontologii - Wrocław 2017
II Dni Gerontologii - Wrocław 2017 to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk,           
poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia.

To przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych mających wpływ na rozwój i życie osób starszych z praktykami, studentami i seniorami.

To płaszczyzna spotkania przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji,
które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego.
 

II Dni Gerontologii - Wrocław 2017 odbyły się w dniach 16-18 października 2017 roku we Wrocławiu i obejmowały:

  • Samorząd – Biznes – NGO – I Wrocławskie Forum Senioralne;
  • ​​​​​Interdyscyplinarną konferencję naukową;
  • P​​​​​rezentację dobrych praktyk pracy z seniorami;
  • Sesję plakatową;
  • Pokaz filmu: „Centrum Spotkań w Polsce”, reżyser: Sylwester Stępień;
  • Otwartą debatę panelową nt. „UTW – renesans czy zmierzch?";
  • Wizyty studyjne w wybranych organizacjach senioralnych Wrocławia;
  • Imprezy towarzyszące.

Miejscem wydarzenia było Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55.

Organizatorzy: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora,
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

 

2017

Temu wyjątkowemu wydarzeniu patronują Prezydent Wrocławia oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objęli Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
oraz Porozumienie Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Dzień 1 - forum

W pierwszym dniu planowane jest forum: Samorząd – Biznes - NGO – I Wrocławskie Forum Senioralne. Celem tego wyjątkowego wydarzenia jest:
- zainicjowanie szeroko rozumianej dyskusji nad możliwymi strategiami wspólnego działania w starzejącym się społeczeństwie;
- poszukiwanie płaszczyzny porozumienia i współpracy między instytucjami, organizacjami, uczelniami, jednostkami i firmami w zakresie polityki i gospodarki senioralnej;
- stworzenie podwalin pod platformę wymiany wiedzy, dobrych praktyk i kontaktów pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.

Dzień 2 - sesja plenarna

W drugim dniu zaplanowana została sesja plenarna, w trakcie której prelegenci podejmą refleksję nad szeroko rozumianą tematyką gerontologiczną: jakością życia osób starszych, polityką senioralną, starością jako doświadczeniem społecznym i egzystencjalnym, wizerunkiem osób starszych w mediach.

Dzień 3 - debata 

W trzecim dniu uczestnicy i goście II Dni Gerontologii wezmą udział w sesji praktyczno-warsztatowej, ukierunkowanej na wymianę dobrych praktyk,
idei i rozwiązań na rzecz osób starszych, otwartej debacie panelowej nt. "UTW – renesans czy zmierzch?", a także wizytach studyjnych w placówkach świadczących usługi na rzecz osób starszych.

Zgłoszenia

Do uczestnictwa w II Dniach Gerontologii - Wrocław 2017 zapraszamy seniorów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką późnej dorosłości, szczególnie zaś pracowników wyższych uczelni, doktorantów, studentów, liderów i członków organizacji senioralnych oraz administracji samorządowej,
którym bliska jest refleksja nad fenomenem starości.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego i chęci odbycia wizyt/y studyjnych mogą Państwo przesyłać: poprzez formularz elektroniczny: www.dnigerontologii2017.evenea.pl lub formularz tradycyjny: dostępny we WCS, punkt informacyjny, pl. Dominikański 6.

 

linia

grafika kolorowa
I Dni Gerontologii - Wrocław 2015  
 

I Dni Gerontologii - Wrocław 2015  to interdyscyplinarna konferencja naukowa i prezentacja dobrych praktyk pracy z seniorami poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia.

 

Pod patronatem: Prezydenta Miasta Wrocławia oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Patronat Naukowy: Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Porozumienie Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Data: 21-22 września  2015 r. 
 

Organizatorzy: Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora 

Patron medialny: Gazeta Senior

 

I Dni Gerontologii - Wrocław 2015 odbyły się w dniach 21-22 września 2015 roku we Wrocławiu i obejmowały:

Dzień I – 21.09.2015

Sesja I – Problematyka gerontologiczna w świetle badań naukowych.

Sesja II – Dobre  praktyki gerontologiczne.

Sesja III – Sesja plakatowa.

Dzień II – 22.09.2015

Wizyty studyjne w placówkach senioralnych Wrocławia