MPSKino, dom kultury, biblioteka, park, a może kawiarnia? Każdy z nas ma swoje ulubione zakątki.

Wrocławskie Centrum Seniora honoruje miejsca szczególnie przyjazne osobom starszym. Mowa o takich, które wolne są od barier komunikacyjnych, architektonicznych lub mają specjalną ofertę dla osób po 60. roku życia. Każde z nich otrzymuje certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom.

pasek

Jak zgłosić się do projektu?

  • Do projektu mogą zgłaszać się właściciele miejsc, którzy uważają, że ich sklep, kawiarnia czy inny lokal przystosowany jest do potrzeb osób starszych.
  • Przyjazne seniorom miejsca mogą być zgłaszane także przez grupę piętnastu osób.

Wybór Miejsca Przyjaznego Seniorom dokonany zostanie przez komisję powołaną przy WCRS-Wrocławskim Centrum Seniora i jednego przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wybór miejsca przyjaznego seniorom poprzedzony będzie wizytacją zgłoszonego miejsca. 

Miejsca, które zostaną uznane za spełniające warunki, zostaną wyróżnione specjalnym certyfikatem oraz odznaczeniem WCRS - Wrocławskie Centrum Seniora.
Do tej pory komisja WCRS-Wrocławskiego Centrum Seniora przyznała ponad 70 certyfikatów
W załączniku znajduje się wykaz Miejsc Przyjaznych Seniorom. 

W 2021 roku podczas uroczystej inauguracji Wrocławskich Dni Seniora, certyfikaty otrzymały instytucje, które na co dzień organizują zajęcia, wydarzenia, spotkania aktywizująco-integrujące dla seniorów, ze szczególną życzliwością, wyrozumiałością i zaangażowanie włączają się w projekty miejskie i  ogólnokrajowe dedykowane osobom w wieku 60 +

•    Fundacja Veritas
•    Wielopokoleniowe Centrum Aktywności prowadzone przez Fundację EMMA
•    Centrum Kultury Agora 

W poprzednim roku, podczas uroczystej gali Dni Seniora 2020, certyfikaty zostały wręczone 5 punktom gastronomicznym, biorącym udział w projekcie „Danie dla Seniora" (projekt, który zrodził się w okresie pandemii, po to żeby pomóc najbardziej potrzebującym, najstarszym mieszkańcom Wrocławia a także wesprzeć w tym trudnym czasie wrocławskie restauracje):

•    Restauracja Pod Papugami
•    Restauracja Przystań i Marina
•    Restauracja Orbita
•    Restauracja Inndygo
•    Złotnickie Centrum Spotkań

pasek

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej.

W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora  podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych(Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

MPS

 

Załącznik Rozmiar
Regulamin_MPS.pdf 231.21 KB
Wniosek_MPS.pdf 516.34 KB
Lista miejsc przyjaznych seniorom - 2021.pdf 149.6 KB