RP

Sekretarz Wrocławskiej Rady Seniorów czterech kadencji, odpowiedzialny m.in. za obsługę administracyjną Rady.

Doradza w zakresie usług opiekuńczych i aktywizacji osób starszych.

Pracuje nad Projektem Wrocławskiej Strategii Senioralnej oraz w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Opieki Senioralnej.

Od 10 lat szef Wrocławskiego Centrum Seniora.