JL

Ppłk w st.spocz.mgr Jerzy Lesicki – senior 75+.
Weteran Wojska Polskiego służył na Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie.

Wrocławianin od 1970 r. Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w zakresie zarządzania kadrami w nowoczesnej firmie.

Jest sekretarzem wrocławskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.