MF

Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior /FAS/. Fundator Fundacji Teraz Życie. Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.


Kierownik projektów „@ktywny Senior”, „Profesjonalny Senior Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej” (FIO), „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” (ASOS)  międzynarodowy projekt „Co-housing for Elders’ Reactivation” (Grundtvig),  „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” (Erasmus+).


Wieloletni Członek Prezydium Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.